Positionsøvelsen – få alle på banen og skab ny indsigt

Står I over for en udfordring og savner handlemuligheder og ny indsigt? Tag en temperaturmåling på organisationen, aktivér hele gruppen og få værdifulde input.

Af Irene Aya Schou 15/09/2018

Positionsøvelsen er en effektiv metode til at få ny indsigt og handlemuligheder i forhold til en udfordring, man står med. Det kan fx være en forandringsproces eller ønsket om at styrke arbejdsglæde eller trivsel. Det kan også handle om, hvordan man vurderer den sociale kapital på arbejdspladsen.

Deltagerne bliver bedt om at tage stilling til og reflektere over deres egen position i forhold til den givne udfordring, og øvelsen fungerer som en slags temperaturmåling, hvor I får et stemningsbillede af gruppen. En af øvelsens største forcer er, at alle deltagere bliver aktiveret og tager stilling - og bliver opmærksomme på hinanden i forhold til det tema, man har valgt. I får overblik over forskelle og ligheder i deltagernes oplevelser med og synspunkter på temaet, og deltagerne bliver nysgerrige på hinandens oplevelser og synspunkter – hvilket giver et godt afsæt for dialog.

Øvelsen fungerer bedst med mindst otte deltagere. Det kan f.eks. være, at TRIO eller MED faciliterer processen med en personalegruppe.

Download manual til positionsøvelsen

SPARK menu