Billedkort sætter fut i møderne

Billedkort sætter fut i kedelige møder

Simpelt greb kan forbedre jeres møder og workshops.

Af Sine Molbæk-Steensig 03/10/2022

Kender du det? Du sidder til et møde, og der er lagt op til diskussion af et vigtigt emne. Men diskussionen får ikke rigtig luft under vingerne, det er de samme personer, der byder ind, og snakken går lidt i ring.

Men sådan behøver det ikke at være. Der er forskellige metoder, der kan løfte jeres møder – og et af de mest simple er brugen af billedkort.

Eksempel på brug af billedkort: En god mødestart

Ved mødestart vælger hver mødedeltager et kort, som skal symbolisere, hvad vedkommende håber at få ud af mødet. Herefter fortæller deltagerne hinanden om årsagen til deres valg af kort. På den måde får man forståelse for hinandens perspektiver.

Derefter vælger alle endnu et kort. Denne gang symboliserer det, hvad hver især vil bidrage med undervejs i mødet. Også her fortæller deltagerne hinanden, hvorfor de har valgt netop dette kort, og hvad det symboliserer for dem.

Lad billedkortene ligge på bordet, eller hæng dem op. Genbesøg billederne i slutningen af mødet for at undersøge, hvordan det gik med at holde fokus på de fælles forhåbninger og bidrag. 

Simpelt og let at bruge

Billedkort er lette at bruge, de kan bruges i både større og mindre grupper, i alle mulige forskellige sammenhænge og så inspirerer de mødedeltagerne til at tænke lidt ud over deres almindelige rammer. Konsulenterne i SPARK – Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne – bruger ofte billedkort, når de laver forløb for kommunale arbejdspladser over hele Danmark.

Det er der flere årsager til:

 • Alle mødedeltagerne bliver aktiveret. Når man som mødedeltager først har fået ”hul på bylden” med at byde ind, så er det lettere at fortsætte i samme boldgade. Når deltagerne først er i gang, bliver de mere engagerede og tager i højere grad stilling til diskussionspunkter mv.
   
 • Sproget og associationerne bliver mere nuancerede. I større grupper har vi ofte en tendens til at lægge os op ad noget, som andre har sagt før os og bygge videre på det. Det kaldes ”Det første ords magt”. Med billedkort har man valgt sit eget kort – og dermed sin egen association – før man hører de andre deltagere, og billedkortet gør det nemmere at holde fast på sit oprindelige input. På den måde bliver emner foldet mere ud og får flere nuancer.
   
 • Billedkort kan gøre det nemmere at tale sammen og diskutere på tværs af magtstrukturer - eksempelvis leder og medarbejder. Billedkortene ”ligestiller” på sin vis mødedeltagerne, forstået på den måde, at vi har samme udgangspunkt, nemlig at vi har valgt et billede og skal fortælle om vores associationer.
   
 • Vores hjerne keder sig hurtigt, men kan godt lide billeder. Vi har nemt ved at falde lidt i staver, når tingene bliver ensformige, men det visuelle sprog appellerer umiddelbart til os og kan derfor bidrage til fornyet engagement og energi.
   
 • Billedkort skaber variation i mødet. Det gør noget ved os, når vi gør noget andet, end vi plejer.

”Det tredje element” skaber tryghed og friere associationer

Brugen af billedkort er et eksempel på, at der kan starte nogle andre typer dialoger, når vi ikke bare sidder rundt om et mødebord og taler, "som vi plejer", men tager udgangspunkt i noget tredje. Det, at have noget at tale ud fra, giver associationerne et friere spil, og gør det nemmere for mødedeltagerne at sætte ord på og nuancere deres tanker.

Og det behøver ikke engang at være billeder. Det kan være næsten hvad som helst. Man kan fx bede mødedeltagere tage en genstand med, som fortæller noget om, hvad de sætter pris på ved deres arbejdsplads. Man kan bede en gruppe bibliotekarer vælge en bog, der symboliserer deres håb eller frygt i forbindelse med en organisationsudvikling. Man kan bede en gruppe vælge en sten eller en plante, der symboliserer deres ståsted i en diskussion. Det tredje element fungerer som en støtte til mødedeltagerne, så de bedre kan fortælle deres historie og relatere til hinanden.

Eksempel på brug af billedkort: Hvilken vej skal vi gå?

SPARK har for eksempel brugt billedkortene sammen med en TRIO, der fik denne opgave:

Vælg hver 3 billeder

 • Et billede du kan bruge til at fortælle om, hvad du er stolt af på jeres arbejdsplads
 • Et billede du kan bruge til at fortælle, hvad du længes efter på jeres arbejdsplads
 • Et billede du kan bruge til at fortælle om, hvad der kan vise vejen i retning af det, du længes efter

Deltagerne delte deres fortællinger med hinanden, mens mødelederen samlede op på planchen nedenfor.

Deltagerne har efterfølgende fortalt, at billedkortene og spørgsmålene satte gang i nogle nye typer overvejelser og mindede dem om, hvor de gerne ville hen, og hvor meget de var stolte af, i stedet for kun at fokusere på problemer og bøvl. 

Lav jeres egne billedkort
Postkort kan bruges som billedkort

Der er forskellige firmaer, der sælger lækre billedkort, men man kan også lave sine egne. 

Et typisk sæt billedkort er på 60-70 billeder. En tommelfingerregel er, at der skal være et sæt pr 10 deltagere, og at der altid skal være mange flere billeder, end man skal bruge, så der er noget at vælge imellem.

Nogle finder en række forskellige billeder på internettet og printer ud, men man kan også samle postkort på cafeer og i biografer.

Inspiration til brug af billedkort

Firmaet Dialoogle, der producerer billedkort, har samlet en række forslag til øvelser, man kan bruge billedkort i.

Se øvelserne og bliv inspireret

SPARK menu