Top banner
Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om projektet "Velfærdsteknologi i dag- og botilbud
særlige behov logo fremfærd

Projektets formål er at inspirere og stimulere til praksisnær kvalitetsudvikling i det faglige arbejde på botilbud ved anvendelse af velfærdsteknologi. 

Baggrund for projektet er, at flere borgere med psykiske og kognitive vanskeligheder har brug for støtte fra kommunerne, og flere med nedsat funktionsevne lever længere og har mere komplekse støttebehov. Det kalder på nye løsninger og en bredere vifte af faglige værktøjer og tilgange. Her kan nye velfærdsteknologiske muligheder stimulerer til både faglig udvikling og bedre oplevet kvalitet for borgere.

Aktiv inddragelse af borgerne er et tema i projektet. Borgere og brugere på dag- og botilbud er ikke ens, og det gælder om at finde det helt rigtige match mellem borgerens behov og den anvendte teknologi og afpasse inddragelsen efter funktionsniveauet. 

Ønsker du at høre mere om projektet, så kontakt Mie BjerreMIBJ@kl.dk og Beate JarlBJ@etf.dk

Velfærdsteknologi i kommunerne