VTI model

Tag et 360 graders blik på jeres projekt

VTI-modellen er en model for velfærdsteknologisk implementering, der er udviklet og afprøvet af en række bo- og dagtilbud i syv kommuner og som kan inspirere til, hvordan I kommer i gang.

Af Irene Aya Schou 17/03/2022
Fremfærd

Skal I i gang med at velfærdsteknologisk projekt, er der hjælp og inspiration at hente i denne model.

VTI-modellen er et fundament til arbejdet med at implementere velfærdsteknologi på sociale tilbud. Modellen sætter borgeren i centrum for indsatser i forhold til ledelse, medarbejdere, teknologi og praksisnær implementering.

Reflekter over arbejdsspørgsmål

Modellen bidrager til et skabe overblik over centrale dimensioner i et velfærdsteknologiprojekt og giver jer struktur til at ”komme hele vejen rundt” om det sociale tilbuds implementering af velfærdsteknologi.

Brug VTI-modellens anbefalinger og arbejdsspørgsmål og find egne svar, som giver mening på jeres sociale tilbud. Brug også VTI-modellens anbefalinger og spørgsmål til at skræddersy jeres projekt og overgang til drift af velfærdsteknologi.

Download VTI modellen ude til højre og få endnu mere inspiration til, hvilke overvejelser I med fordel kan gøre jer, inden i går i gang med at implementere velfærdsteknologi på jeres arbejdsplads. VTI-modellen findes både som pixiudgave og almindelig udgave. 

De fem dimensioner:

1. Borgere:

 • Det er vigtigt, at borgerne kan have gavn og glæde af teknologien i deres dagligdag.
 • Det er vigtigt, at borgerne er interesserede og ønsker at deltage aktivt og konstruktivt i samspil med medarbejderne.
 • Det er vigtigt at få bragt borgernes viden og færdigheder i spil.
 • Det er vigtigt, at de pårørende informeres og involveres.

2. Praksisnær implementering:

 • Det er vigtigt med klare mål og målbare succeskriterier. 
 • Det er vigtigt med en klar og præcis forankring i organisationen (bosted, afdeling, enhed, teams, udvalg, arbejdsgruppe). 
 • Det er vigtigt at fastlægge det ledelsesmæssige ansvar. 
 • Det er vigtigt at afsætte de nødvendige økonomiske ressourcer. 
 • Det er vigtigt at fastlægge, hvilke medarbejdergrupper og medarbejdere der indgår i implementeringen.
 • Det er vigtigt at fastlægge den tid, medarbejderne har til rådighed. 
 • Det er vigtigt at fokusere på individuel og fælles styrkelse af arbejdsglæde.

3. Ledelse:

 • Det er vigtigt at fastlægge det ledelsesmæssige ansvar.
 • Ledelsen har ansvaret for arbejdstilrettelæggelsen og sikring af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.
 • Ledelsen skal sikre, at den nødvendige tid er til rådighed
 • Ledelsen skal aktivt følge implementeringen Ledelsen skal sørge for transparens og kommunikation med den samlede medarbejdergruppe om implementeringen.

4. Medarbejderne:

 • Medarbejderne skal være motiverede og engagerede i implementeringsopgaven.
 • Medarbejderne skal i samspil med borgerne forestå den konkrete implementering.
 • Medarbejderne motiverer og stimulerer borgerne til aktiv deltagelse.
 • Medarbejdernes kompetencer styrkes via sidemandsoplæring, træning og instruktion fra leverandør samt egen læring.
 • Medarbejderne skal aktivt søge at fremme arbejdsglæden.

5. Velfærdsteknologi:

 • Det er vigtigt med løbende overblik over relevante velfærdsteknologier.
 • Det er vigtigt med appellerende, letgenkendelige og brugervenlige teknologier, som kan styrke borgernes selvhjulpenhed.
 • Det er vigtigt, at teknologierne er velafprøvede og fungerer teknisk tilfredsstillende.
 • Det er vigtigt, at teknologien understøtter den pædagogiske praksis og udgør et supplerende pædagogisk ”værktøj”.
 • Det er vigtigt, at leverandøren kan tilbyde kompetenceudvikling i forhold til brug af teknologi.
Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Velfærdsteknologi på bosteder