Procesguide

Trin-for-trin guide til velfærdsteknologi

I denne guide får I hjælp til at gennemføre et projekt om velfærdsteknologi fra A til Z. Guiden har pejlemærker for indsatsen. I får også en procesguide fra start til forankring i drift.

Af Irene Aya Schou 17/03/2022
Fremfærd

Denne guide til velfærdsteknologiprojekter er på 11 siden og indeholder bl.a. pejlemærker for jeres arbejde. I kan formulere jeres egne pejlemærker eller tage afsæt i de otte pejlemærker, der er formuleret her på baggrind af erfaringerne fra Fremfærd-projektet "Velfærdsteknologi i dag- og botilbud".

Pejlemærker sætter rammen for arbejdet

Pejlemærkerne fungerer som gode råd eller vejvidere, der kan udgøre rammen for jeres arbejde bl.a. at engagere de medarbejdere, der har en interesse i at arbejde med velfærdsteknologi, trække på tidligere erfaringer og arbejde med prøvehandlinger. 

Guiden indeholder også fire skarpe bud på at komme stærkt i gang med at arbejde med velfærdsteknologi på sociale tilbud og en procesguide med fem trin: Mobiliser, opstart, gennemfør, evaluer og prioriter og drift i praksis.

De fem trin:

  • Mobiliser handler om at etablere klar ledelse og organisering samt rammer og ressourcer.
  • Opstart handler om at igangsætte projektet med energi og klar retning på baggrund af borgerbehov.
  • Gennemfør handler om at lære teknologien at kende gennem afprøvning og løbende feedback.
  • Evaluer og prioritering handler om at opsamle læring og resultater.
  • Drift i praksis handler om at at fastholde den nye måde at arbejde på med velfærdsteknologi.

Download guiden (ude til højre), print den ud og gå på opdagelse i, hvordan I som ledelse og projektteam kommer sikkert fra projekt til drift. 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Download guide til velfærdsteknologiprojekter
Læs om projektet Velfærdsteknologi i dag- og botilbud

Projektets formål er at inspirere og stimulere til praksisnær kvalitetsudvikling i det faglige arbejde på botilbud ved anvendelse af velfærdsteknologi. Sociale tilbud i syv kommuner deltager. 

Ønsker du at høre mere om projektet, så kontakt:

Specialkonsulent Mie Bjerre, KL på MIBJ@kl.dk 
Konsulent Mette Bay Nyholm, Ergoterapeutforeningen på mbn@etf.dk

Gå til projektside

Velfærdsteknologi på bosteder