Delirium og demens

Bliv klogere på delirium hos mennesker med demens

Gratis online-læring giver dig overblik over forebyggelse, opsporing og håndtering af delirium hos mennesker med demens.

Af Sine Molbæk-Steensig 27/05/2024

Delirium er en potentielt livstruende og svingende tilstand, der kan udvikle sig over få timer eller dage. Delirium opstår, når en person i forbindelse med fysisk sygdom eller medicinpåvirkning pludselig bliver desorienteret og forvirret, ændrer døgnrytme, bliver urolig eller apatisk.

Demens er en særlig risikofaktor

Hvis en person med demens får delirium, kan forløbet sætte fart i udviklingen af demenssygdommen og medføre store funktionstab, som ikke kan genvindes.

Risikoen for at udvikle delirium i forbindelse med sygdom og indlæggelse er 3-4 gange højere for ældre med demens end for ældre uden demens. Jo længere den delirøse tilstand varer, jo større er risikoen for et varigt funktionstab.

Nyt gratis e-kursus

Derfor har National videncenter for demens udarbejdet et nyt gratis e-læringsmateriale, ABC Demens - Delirium. Kurset henvender sig primært til sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som møder mennesker med demens i deres arbejde, men kan med fordel også gennemføres af andre sundhedsprofessionelle og pårørende.

Gå til kurset

Det er gratis at oprette sig som bruger, og kursisten kan tage kurset i eget tempo.

ABC Demens Delirium
ABC Demens - Delirium

Kurset indeholder en kort introduktionsfilm og tre cases og tager ca. 1 time at gennemføre.

Du lærer om:

  • Vigtigheden af at forebygge delirium hos mennesker med demens
  • Faktorer, som øger risikoen for delirium
  • Delirium og demens
  • Identificering af delirium og brug af CAM-skema
  • Udredning af udløsende årsager til delirium
  • Pleje og omsorg til personer med demens og delirium og lindring af symptomerne
  • At pårørende kan bidrage med vigtig viden

Udover kurset om delirium er der yderligere syv kurser om demens, herunder grundkurset ABC Demens pleje og omsorg, der giver en god introduktion til arbejdet med mennesker med demens.

Om projekt Sikker sundhed for borgere med demens

Projektet ønsker at styrke de sundhedsfaglige kompetencer hos medarbejdere på plejecentre.

Det skal ske ved at arbejde målrettet med arbejdsgange og redskaber til at forbedre både sundhed og patientsikkerhed.

Leder og medarbejder-teams fra fem kommuner deltager og afdækker et sundhedsfagligt problem hos borgerne og herefter identificerer relevante indsatser til at skabe forbedringer og forebyggelse.

Det er Fremfærd Sundhed og Ældre, der står bag projektet, som udføres sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Nationalt Videnscenter for Demens.

Sikker sundhed