Delirium og mennesker med demens

Demens og delirium: Sådan kan I forebygge og behandle

Mennesker med demens har en øget risiko for at udvikle delirium. Derfor er det vigtigt, at plejepersonalet kender symptomer og behandling.

Af Bettine Romme Andersen 21/11/2023
Fremfærd

Mennesker med delirium kan blive vrede, de kan få vrangforestillinger og hallucinationer, som gør dem bange. De kan derfor være meget udadreagerende.

Men delirium kan også komme til udtryk som apati, og den ramte borger kan være ude af stand til at handle og bare ligge helt stille i sin seng.

- Delirium giver svingende bevidsthed og er en traumatisk oplevelse, hvor det føles som om, væmmelige drømme udspiller sig i virkeligheden, fortæller Elsebeth Glipstrup, der er uddannelseskonsulent hos Nationalt Videnscenter for Demens.

Hun holder oplæg om delirium og demens på et læringstræf for Fremfærd-projektet Sikker sundhed for borgere med demens. Her deler videnspersoner og medarbejdere på plejecentre fra hele landet deres erfaringer med at sikre sundheden for borgere med demens.

Sygdom eller medicin er årsagen

Delirium er defineret som en akut opstået tilstand, hvor symptomerne er kendetegnet ved forstyrrelser i bevidsthed, opmærksomhed, døgnrytme og psykomotorik.

Delirium er altid udløst af fysisk sygdom som fx urinvejsinfektion, lungebetændelse eller væskemangel. Delirium kan også skyldes medicinpåvirkning eller bivirkninger af medicin.

Hos ældre og borgere med demens kan delirium desuden udvikle sig ved selv små ubalancer i kroppen, fortæller Elsebeth Glipstrup.

- Det kan opstå efter et inficeret sår, svamp i munden eller forstoppelse, og afhængigt af hvor langt man er i sin demenssygdom, og hvor længe man har delirium, kan det give uoprettelige skader i hjernen, så borgeren med demens desværre ikke kommer op på samme funktionsniveau som før tilstanden.

Derfor er forebyggelse og hurtig opsporing af tilstanden meget vigtig.

Symptomer på delirium

Døgnvariation

Symptomer på delirium svinger over døgnet og forværres ofte i aften- og nattetimerne. Man kender ikke den præcise årsag til denne døgnvariation.

Opmærksomhedsforstyrrelser

Personen veksler mellem at være dårligere orienteret i tid og sted og have vanskeligt ved at fastholde opmærksomhed, selv i en kort samtale, og på andre tidspunkter være i sin vanlige tilstand.

Forstyrrelser i søvn og døgnrytme

Delirium påvirker formodentligt de signalstoffer i hjernen, som regulerer vores søvn/vågen-balance, så personen med delirium sover dårligt, eller slet ikke om natten, og sover måske i stedet meget i dagens løb.

Uro eller apati

Der skelnes mellem tre forskellige subtyper, hvor det motoriske tempo er ændret på forskellig vis: hyperaktivt delirium, hypoaktivt delirium og en blandingstype. Ved hyperaktivt delirium bliver personen pludselig urolig, rastløs og vandre rundt uden at kunne finde ro.

Dette står i modsætning til hypoaktivt delirium (stille delirium), hvor personen ligger uvirksomt hen uden at tage initiativ til noget. Endeligt kan der forekomme en blandet type, hvor personen skifter mellem at være motorisk urolig og ligge eller sidde stille hen.

Psykotiske symptomer

Ved delirium kan der forekomme hallucinationer – oftest i form af synshallucinationer og vrangforestillinger. Ligesom alle andre symptomer ved delirium kan disse forværres i aften- og nattetimerne. Det anbefales generelt ikke at anvende antipsykotisk medicin til behandling af disse symptomer.

Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens

Forebyg med god sundhedspleje

Den bedste forebyggelse handler om, at borgere med demens skal have så god en helbredstilstand som muligt, så man på den måde undgår, at skaden opstår.

Det er lige præcis det, de otte deltagende plejecentre/teams arbejder med i projektet Sikker sundhed for borgere med demens. Nogle har fokus på at nedbringe antallet af urinvejsinfektioner, mens andre har fokus på at blive bedre til at opspore smerter hos deres beboere for at kunne yde den rette behandling hurtigt.

Delirium er dog en tilstand, som er svær helt at undgå. Så når den opstår hos borgere med demens, handler det for plejepersonalet om at identificere tilstanden, finde den udløsende årsag og gennem basal pleje forkorte og mindske symptomerne. For der findes ikke godkendte lægemidler til behandling af tilstanden, lyder det fra Elsebeth Glipstrup.

Pleje, hjælp og støtte

Hvis en borger med delirium ikke får den rette pleje og støtte, vil tilstanden forværres og forlænges.

Derfor skal der sættes ind med ekstra støtte og pleje, som har fokus på ernæring og væske, toiletbesøg (forebyggelse af forstoppelse og manglende mulighed for at lade vandet), personlig hygiejne, let fysisk aktivitet i dagtimerne og tiltag, der understøtter en god og uafbrudt nattesøvn.

Mennesker med delirium er sensitive overfor sanseindtryk, og tilstanden forværres ofte om aftenen og natten. Stress og støj har også en negativ indflydelse på tilstanden.

- Man skal forsøge ikke at overstimulere og tale for meget, så der kommer ro omkring personen. Det er også vigtigt med dagslys, men om aftenen skal lyset dæmpes, så den almindelige døgnrytme kan fastholdes, siger Elsebeth Glipstrup.

Udredning og screening

Når man skal finde årsagen til delirium, opfordrer Nationalt Videnscenter for Demens at igangsætte følgende:

 • Gennemgang af medicinliste med henblik på at undersøge, om personen får medicin, som kan udløse delirium.
 • Tage blodprøver for at undersøge, om årsagen til delirium er infektion, forstyrrelser i elektrolytbalancen, dårlig nyre- og leverfunktion, lav blodprocent, lavt eller højt blodsukker osv.

Dertil kan plejepersonale lave en screening efter CAM-skemaet, som suppleres med observationer, der dækker hele døgnet, fra fx pårørende og kolleger.

  Hent CAM-skemaet
  Få mere viden om delirium

  Du kan finde mere viden om delirium hos borgere med demens hos Nationalt Videnscenter for demens:

  Pleje og omsorg ved delirium

  Du kan også lytte til en podcast fra Ugeskrift for læger:

  Podcast: Delirium hos ældre

  Disse grupper har øget risiko for at udvikle delirium:
  • 65+
  • Eksisterende nedsat kognitivt funktionsniveau (demens, blodprop i hjernen, medfødt hjerneskade)
  • Misbrug af alkohol og stoffer
  • Eksisterende psykiatrisk sygdom
  • Multisyg, får meget medicin
  Om projekt Sikker sundhed for borgere med demens

  Projektet ønsker at styrke de sundhedsfaglige kompetencer hos medarbejdere på plejecentre.

  Det skal ske ved at arbejde målrettet med arbejdsgange og redskaber til at forbedre både sundhed og patientsikkerhed.

  Leder og medarbejder-teams fra fem kommuner deltager og afdækker et sundhedsfagligt problem hos borgerne og herefter identificerer relevante indsatser til at skabe forbedringer og forebyggelse.

  Det er Fremfærd Sundhed og Ældre, der står bag projektet, som udføres sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Nationalt Videnscenter for Demens.