Demens

Klar til samtalen
Fagprofessionelle skal være klar til at tage samtalen om døden og om borgerens ønsker til den sidste tid. Det er udgangspunkt i dette projekt, som blandt andet kommer med en række anbefalinger.
Udviklingshæmning og demens
Der er ca 50.000 danskere med udviklingshandicap. De har 3-4 gange så stor risiko for at udvikle demens som andre borgere, og demensen indtræffer tidligt, ofte allerede ved 40-års-alderen.

Tidlig opsporing og diagnosticering er helt afgørende for, at borgere på landets bosteder kan få den rette hjælp og støtte. Derfor startede Fremfærd projektet ”Udviklingshæmning og demens”, som har haft til formål at identificere, afprøve og udvikle indsatser til beboere på botilbud, som både har et udviklingshandicap og en demenssygdom.