ABC demens gratis elæring

Bliv klogere på demens allerede i dag

Møder du mennesker med demens i dit arbejde, og ved du, hvad du skal være særlig opmærksom på? Tag et grundkursus online.

Af Sine Molbæk-Steensig 11/09/2023
Fremfærd

Borgere med demens har større risiko for at udvikle en række sygdomme end andre ældre. De har fx sværere ved at udtrykke sig og sætte ord på symptomer, som derfor kan blive overset eller opdaget sent.

En solid grundviden om demens hos plejepersonalet kan gøre en stor forskel for borgernes både fysiske og psykiske helbred. Et godt sted at starte er e-læringskurset ABC Demens - pleje og omsorg.

Materialet ligger online, og det gør det muligt for medarbejderne at tage det på de tidspunkter, hvor det passer ind, så bemandingen stadig kan opretholdes i en travl hverdag.

Om ABC Demens pleje og omsorg

ABC Demens – pleje og omsorg er et gratis basiskursus, der består af 10 moduler og en afsluttende test. Kurset er udviklet af Nationalt Videnscenter for Demens og kan bruges til både individuel og fælles læring. 

Kurset henvender sig til en bred målgruppe, der arbejder med pleje og omsorg for mennesker med demens.

Den typiske bruger er social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, men kurset anvendes også af sygeplejersker, socialpædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre faggrupper.

Kurset anvendes som supplement til den kompetenceudvikling, der er nødvendigt på demensområdet, fx som basiskursus i kommunerne, på uddannelser og efteruddannelser eller i forbindelse med blended learning, hvor det kombineres med tilstedeværelseskurser.

Gå til ABC Demens - Pleje og omsorg
Om projekt Sikker sundhed for borgere med demens

Projektet ønsker at styrke de sundhedsfaglige kompetencer hos medarbejdere på plejecentre.

Det skal ske ved at arbejde målrettet med arbejdsgange og redskaber til at forbedre både sundhed og patientsikkerhed.

Leder og medarbejder-teams fra fem kommuner deltager og afdækker et sundhedsfagligt problem hos borgerne og herefter identificerer relevante indsatser til at skabe forbedringer og forebyggelse.

Det er Fremfærd Sundhed og Ældre, der står bag projektet, som udføres sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Nationalt Videnscenter for Demens.

Pjece om ABC Demens - Pleje og omsorg
Kort om ABC Demens

ABC Demens er et gratis E-kursus udviklet af Nationalt Videnscenter for Demens. Det består af syv forskellige programmer til forskellige målgrupper, herunder ABC Demens pleje og omsorg.

Det er gratis af oprette sig som bruger, og kursisten kan tage kurset i eget tempo. Det tager som regel 2-3 timer.