Solnedgang set gennem nøgle

Inspirationsmateriale: Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne

Få inspiration til at iværksætte introduktionsordninger og mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere i kommunerne.

Af Personaleweb 31/08/2015
Dansk Socialrådgiverforening,
KL

KL og Dansk Socialrådgiverforening har i 2015 udarbejdet fem publikationer om introduktions- og mentorordninger henvendt til kommunale arbejdspladser, der ansætter nyuddannede socialrådgivere.

Fem publikationer og en række wordskabeloner

De fem publikationer sætter fokus på forskellige elementer i introduktions- og mentorordninger, og har hver sin målgruppe.

Etablering af introduktions og mentorordning

Giver inspiration til, hvordan I kan designe og søsætte en introduktions- og mentorordning for nyuddannede socialrådgivere på den kommunale arbejdsplads. Denne publikation er målrettet beslutningstagere og tovholdere.
 

Introduktionsordning for nye social rådgivere i kommunerne

Er et værktøj særligt målrettet dig, der skal være kontaktperson for en nyuddannet socialrådgiver i den første tid på jobbet. Her finder du bud på introduktionsprogram, skema, dagsorden til statusmøder, og meget mere. Til dette værktøj hører en række materialer i word, som kan downloades her på siden, og tilpasses eget brug.
 

Mentorordning for nye socialrådgivere

Er et værktøj særligt målrettet dig, der skal være mentor for en nyuddannet socialrådgiver. Her finder du ideer til en dagsorden for mentormøder, logbog til den mentee og eksempler på analysemetoder og coachingspørgsmål, som du kan bruge til mentormøder. Til dette værktøj hører en række materialer i word, som kan downloades her på siden, og tilpasses eget brug.
 

Viden om nye socialrådgivere

Henvender sig bredt til interessenter og aktører på arbejdspladsen, f.eks. beslutningstagere, tovholdere, kontaktpersoner, mentorer, MED-udvalg, HR-afdeling, osv. Du får et overblik over hvilket udbytte den kommunale arbejdsplads kan få ved at indføre introduktionsordninger og mentorordninger. Du får også indblik i hvilke kompetencer nyuddannede socialrådgivere har med sig fra deres uddannelse.
 

Velkommen til den nye socialrådgiver

Er en publikation som arbejdspladsen kan formidle til deres nyuddannede socialrådgivere. Her kan den nye socialrådgiver få 10 gode råd om det at være ny. Der er tips til forventningsafstemning og en lille vejledning til, hvordan man kan føre logbog.
 

Kontaktinformation for projektet "Nøglen til en god start"

Nina Olesen Fabius, KL, nofa@kl.dk, tlf 3370 3725

Sesse Frich Trusell, Dansk Socialrådgiverforening, st@socialraadgiverne.dk, tlf 2231 3530