Workshop

Få et gratis workshopforløb

Skal I i gang med en uddannelsesindsats eller kompetenceudvikling af medarbejdere på jeres arbejdsplads, så er der gratis hjælp at hente.

Af Den opsøgende indsats 15/02/2024

Den opsøgende indsats tilbyder et workshop-forløb, der kan understøtte jer hele vejen fra start til slut i en uddannelsesindsats - fra I skal tage beslutningen om indsatsen, til medarbejderen kommer tilbage og skal forankre ny viden og kompetencer på arbejdspladsen.

Ledere og medarbejdere har en fælles opgave med at skabe og udvikle en arbejdspladskultur for uddannelse og kompetenceudvikling, der styrker både arbejdspladsens behov og medarbejdernes udvikling.

Derfor arbejder vi i workshop-forløbet med en række temaer, der sætter fokus på samarbejde og involvering af både ledere og medarbejdere. 

Hvem er målgruppen?

I kan være en enkelt arbejdsplads, et område/distrikt, et forvaltningsområde eller et MED-udvalg – det vigtigste er, at I har valgt at igangsætte uddannelses- og kompetenceudviklingsforløb.

Målgruppen for workshopperne er ledere, TR, AMR og konsulenter i understøttende funktioner på kommunale FOA og 3F overenskomstområder.

Workshopforløbets temaer

Hvordan I kan skabe en arbejdskultur, der giver læringslyst? Det er det overordnede fokus for workshopforløbet, som bliver tonet i forhold til følgende tre temaer, som I kan kombinere efter behov.

1) Strategisk arbejde med uddannelse og kompetenceudvikling på arbejdspladsen I får kendskab til strategiredskaber, som involverer alle på arbejdspladsen og har fokus på arbejdspladsens behov og medarbejderens individuelle og faglige udvikling.

2) Når ny viden skal omsættes til praksis – Transfer
I forbereder de vigtige faser for, at medarbejderens uddannelsesforløb bliver mest succesfuldt.

3) Motivation til uddannelse og kompetenceudvikling
I lærer at styrke kulturen for læring, så uddannelse og kompetenceudvikling er meningsfuldt for alle. I får et fælles udgangspunkt for motivation, som både rummer barrierer for uddannelse hos den enkelte og på arbejdspladsen.

Skræddersyet til jeres situation

I workshopperne vil der blive arbejdet praksisnært og handlingsorienteret. Temaerne understøtter de uddannelses- og kompetenceudviklingsindsatser, som I gerne vil arbejde med i jeres organisation eller på jeres arbejdsplads.

Et forløb kan bestå af en eller flere workshops afhængigt af jeres behov. Sammen med konsulenterne fra Den opsøgende indsats udarbejder i en proces, der er relevant for jer, så I kan komme i mål med jeres uddannelsesindsatser.

Vil I have et gratis og skræddersyet tilbud?

Kontakt os, så tager vi en snak om, hvordan et forløb eller en workshop kan se ud hos jer.

  • Freja Stevenson, fste@kl.dk, 5125 9803
  • Jette Bakkedal, jeba@kl.dk, 4087 1505
  • Lotte Hüttel, loth@kl.dk, 5126 2831
  • Tanja Ferslev, tafe@kl.dk, 3066 648

Tilbuddet er gratis for alle, der arbejder med uddannelse og kompetence- udvikling på FOA og 3Fs overenskomstområder i kommunerne

Temaer og proces for workshopforløb

Uddannelse & kompetenceudvikling