En fremtid med fuldtid og lidt op i tid

Lidt op i tid giver nærvær og øget faglighed

På et år er der kommet 62,5 ekstra årsværk til i ældreplejen i Odense, fordi man har sat fokus på at få medarbejderne lidt op i tid.

Af Bettine Romme Andersen 17/03/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Mange bække små gør en stor å, lyder et kendt ordsprog.

Og det er lige netop det, som gør sig gældende i den her historie, hvor arbejdspladser i ældreplejen i Odense Kommune er lykkes med at få en del medarbejdere til at gå lidt op i tid og ansætte nye på højere timetal.

Med projektet "Lidt op i tid" er det fra november 2021 til oktober 2022 er det lykkes at skabe 62,5 ekstra årsværk ved at flere er gået op i tid.

- Vi har i projektet haft fokus på, at selv en halv time eller to timer om ugen gør en forskel og kan skabe forandringer, siger projektmedarbejder Sidsel Vie Kaysen.

Der har samtidig været fokus på, at den ekstra tid, som medarbejderne går op, ikke handler om, at de skal knokle mere, men at de får mere tid til opgaverne, og det har givet pote.

- Vi er så stolte af vores arbejdspladser, fordi de har taget så godt imod projektet og lagt en stor indsats i det. Og vi er både glade og overraskede over, hvor flotte resultater, de har præsteret, siger Sidsel Vie Kaysen.

"Lidt op i tid"

Ambitionen med projektet er både at tiltrække nye medarbejdere og motivere nogle af de mange deltidsansatte eksisterende medarbejdere til at gå op i tid.

  • Fra november 2021 til oktober 2022 er det 531 gange sket, at en medarbejder er gået op i tid.
  • I den periode er der sket en stigning på 62,5 årsværk ved, at medarbejdere er gået op i tid.
  • Antal nyansatte, der ansættes på fuldtid, er steget med ca. 8 procentpoint i perioden (specifikt for Social- og sundhedspersonale er tallet ca. 10 procentpoint)
  • Antal fuldtidsansatte samlet set er steget med ca. 5 procentpoint i perioden.

Bordkort og brev i E-boks

Den første fase af projektet "Lidt op i tid" handlede om at skabe opmærksomhed om indsatsen, men også forståelse for, hvad lidt flere timer betyder - både for den enkelte og for arbejdspladsen.

Til at starte med fik alle medarbejdere i den udekørende ældrepleje og på plejecentre i kommunen et brev i deres E-boks.

Der blev også produceret informationsmateriale i form af plakater og bordkort, som kom ud på alle arbejdspladser.

- De personlige fordele handler om mere i løn her og nu, bedre pension på den lange bane og bedre tid til opgaverne, fortæller Sidsel Vie Kaysen.

De fælles fordele for arbejdspladsen og kollegerne blev også fremhævet så som større overskud til at løfte kerneopgaven, mere plads til faglighed og ekstra nærvær med borgerne.

Kampagnen har derfor mottoet: Lidt op i tid gør en forskel for ... fællesskabet ...fagligheden ... privatøkonomien.

Drejebog til ledere og videoer til personalemøder

For at hjælpe de lokale ledere med at sætte temaet om Lidt op i tid på dagsordenen, fik de udleveret materialer til at tage den individuelle samtale og til at præsentere temaet på et personalemøde.

- Lederne har fået en drejebog til, hvad de kan tale med medarbejderne om, hvordan man kan starte samtalen, og hvad man kan sige i lokaludvalget, siger projektmedarbejder Sidsel Vie Kaysen.

Lidt senere bliver der også produceret inspirationsvideoer med medarbejdere og ledere, som er gået op tid. De fortæller, hvad det har betydet for dem og deres arbejdsplads.

- Der var flere ledere, som efterspurgte materialer de kunne vise på personalemøder som en indgang til at starte samtalen om at gå lidt op i tid. Derfor fik vi lavet en række små erfaringsvideoer, siger projektmedarbejderen.

Tid til overlap og mellemvagter

Fra de arbejdspladser, både i hjemmeplejen og på plejecentre, som i første fase fik sat en prøvehandling i gang, hvor flere gik op i tid, lyder det, at det har skabt helt nye muligheder.

- Arbejdspladserne kan lægge møder på andre tidspunkter, end de plejer, og de kan skabe overlap mellem vagtlagene, hvilket øger fagligheden og skaber rum til sidemandsoplæring og bedre overleveringer, siger Sidsel Vie Kaysen.

På nogle arbejdspladser har de også skabt en mellemvagt, som ligger midt på dagen hen over dag- og aftenvagt.

- De oplever også, at medarbejderne får mere tid til "det sjove", som at gå en tur med en borger eller noget andet, som de normalt ikke har så meget tid til, siger hun.

Kan det så betale sig?

Det er stadig for tidligt at sige noget om, hvorvidt regnestykket går op økonomisk. Altså om udgiften til, at flere går op i tid, bliver hentet ind, men det har Odense Kommune en forventning om.

- Nogle arbejdspladser oplever allerede, at de får sænket sygefraværet og brugen af vikarer og på den måde spare penge. Så helt generelt håber vi jo på, at når flere faglige kolleger, som er vant til borgerne, får flere timer, så giver det trivsel og lavere fravær, siger projektmedarbejder Sidsel Vie Kaysen.

Hør mere om Odenses arbejde med "Lidt op i tid", når Sidsel Vie Kaysen og repræsentanter fra Plejecenter Øst deltager i webinar hos En fremtid med fuldtid.

Webinaret er gratis og virtuelt den 31. marts kl. 10.

Se Odenses bordkort, drejebog og talepapir

Her kan du se, de materialer, som lederne i Odense har kunnet bruge i arbejdet med Lidt op i tid.

 

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

En fremtid med fuldtid