Borgere med særligt behov har udviklet apps, der kan hjælpe andre borgere

Borgere med særlige behov udvikler apps der kan hjælpe andre borgere

På et app-værksted i Greve kommune har en gruppe borgere med særlige behov udviklet nyttige apps for andre borgere. I forløbet har de også selv udviklet sig og fået nye kompetencer.

Af Rasmus Kremmer KLK 02/08/2016

Hvis du en dag bruger en app med et særligt kort over Greve, eller dine børn spiller et spil på en app under ferien på Hundige Strand Familie Camping, kan det meget vel være, at app’en er udviklet af en gruppe lokale borgere med særlige behov. 

Greve Kommune har nemlig kørt et projektforløb, hvor otte borgere med særlige behov har arbejdet med at lave apps. De har f.eks. udviklet en app, der er et kort over Greve, hvor man kan se de indkøbsmuligheder, oplevelser og offentlige bygninger, som kan være nyttige at kende for en borger med særlige behov.

En anden app er til den lokale campingplads og indeholder bl.a. spil til børnene og et kort over campingpladsen. 

Et win-win forløb 

Udover at de forskellige apps kan hjælpe andre borgere og turister, får borgerne ifølge Sebastian Pallisgaard Balling, der er ergoterapeut og med i projektgruppen omkring app-værkstedet, selv rigtig meget ud af forløbet.

- Det er vigtigt, at produkterne ender med at blive til noget, som andre kan bruge, så det giver mening for de her borgere at arbejde med opgaverne. Samtidig er det en proces, som udvikler dem. De lærer at samarbejde med hinanden og udvikler både deres sociale og personlige kompetencer, forklarer han. 

Fokuser på de gode kompetencer

App-værkstedet består af fire medarbejdere og otte borgere fra både PPV og STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), der alle har en interesse for det digitale. Og ifølge Sebastian Pallisgaard Balling handler det netop om at udnytte den interesse. 

- Perspektivet bliver vendt om, så vi fokuserer på deres kompetencer i stedet for, hvad de har svært ved. For når man laver noget, der giver mening for én selv, og hvor man bruger sine stærke sider, bliver man mere modtagelig for informationer på andre kanaler, og man åbner sluserne mere, siger han. 

Søren Schlizio, der er underviser og leder af den tekniske linje på STU, ser også store fordele ved forløbet med app-værkstedet.

- Det er fantastisk at se, hvordan borgerne udvikler sig. Der bliver skabt et fællesskab, og alle har en rolle. De bliver en del af noget større og kan spejle sig i hinanden. Det betyder at nogle af de studerende på STU kan se, at man rent faktisk sagtens kan få et liv til at fungere og eksempelvis bo i et botilbud. Der er endda også en af borgerne, der har fået en praktikplads hos Euman ud af forløbet, forklarer han. 

Et fleksibelt værksted

Der har dog også været nogle udfordringer undervejs. Først og fremmest har det krævet en indsats at få flere af borgerne til at melde sig til app-værkstedet. Nogle skulle passe deres arbejde, og andre havde ganske enkelt ikke tilstrækkelig interesse for det digitale univers. 

- Det har været frivilligt, og vi har forsøgt at lave det så fleksibelt som muligt. Det betyder, at de har haft forskellige antal timer i værkstedet, og vi har prøvet nogle ting af undervejs, siger Søren Schlizio. 

App-værkstedet blev etableret i samarbejde med firmaet Euman og er en del af Fremfærd-projektet ”Samskabelse med velfærdsteknologi i fremtidens botilbud”, der går ud på at tænke velfærdsteknologiske løsninger ind i opførelsen af et nyt botilbud til unge over 18 år med fx aspergersyndrom, ADHD og autisme spektrum forstyrrelser i Greve Kommune.

Projektet er støttet af Fremfærd – særlige behov.
 

Tre gode råd

Hvis andre kommuner skulle få lyst til at forsøge sig med et lignende projekt, er Søren Schlizio og Sebastian Pallisgaard Balling klar med følgende råd.


1)
Forberedelsen er vigtig. Vær skarp på, hvad formålet er, og hvordan målgruppen er

2)
Lav en form for ansættelsesprocedure. Tal med borgerne om, hvad de er gode til,
og hvad de gerne vil være bedre til, så I kender deres grænser og motivation

3)
Lav konkrete produkter, der giver mening for borgerne

Borgere og medarbejdere i samspil
fremfærd særlige behov

Projektet er støttet af Fremfærd Særlige Behov gennem puljen 'Sæt borgere og medarbejdere i Samspil'. Puljen har støttet en række projekter i kommunerne, der sigter mod at se borgere med komplekse problemstillinger som medskabere af velfærd.

Læs mere om Fremfærd Særlige Behov her.