Pjecen er resultatet af fem projekter i regi af Fremfærd Særlige Behov

15 gode råd til at forløse potentialet hos borgere med særlige behov

Brug medarbejderne til det, de er bedst til. Sådan lyder et af 15 gode råd, som er formuleret ud fra de erfaringer, som fem projekter i regi af Fremfærd har gjort sig i arbejdet med at udnytte ressourcerne hos borgere med særlige behov bedre.

Af Rasmus Kremmer KLK 29/11/2016
Fremfærd

Samskabelse er ikke kun for de ressourcestærke. Borgere med særlige behov har også ressourcer, der kan sættes i spil, så de i højere grad bliver aktive medskabere af velfærden.

Det er udgangspunktet for fem kommunale projekter i regi af Fremfærd – Særlige behov, der på hver deres måde har arbejdet med at forløse borgernes potentialer. Et projekt har f.eks. arbejdet med et digitalt værktøj, der skal forbedre samarbejdet mellem forældre og fagfolk i familieindsatsen, mens et andet har udviklet 12 prototyper, der gør borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer mere selvstændige. 

15 konkrete råd til samskabelse

Fælles for de fem projekter i Lolland, Vejle, Slagelse, Greve og Horsens Kommuner er imidlertid, at der er en række udfordringer og løsninger, som de er stødt på i større eller mindre grad undervejs, og som de har lært af. De erfaringer er blevet kogt ned til i alt 15 gode råd til arbejdet med samskabelse og borgere med særlige behov under overskrifterne borgerne, medarbejderne og ledelsen.  

Projekterne peger blandt andet. på, at det er vigtigt at være skarp på, hvad formålet er, og hvad der forventes af borgerne. Derfor skal man afstemme forventningerne med dem.

I forhold til medarbejderne skal man blandt andet være opmærksom på ejerskab, hvis samskabelsesprojekter skal blive en succes. Hvis ikke medarbejderne føler sig inddraget og har reel indflydelse, får projekter en kort levetid. Det er medarbejderne, der arbejder med borgerne hver dag, og det er dem, der skal omsætte projekternes ideer til virkelighed. Samtidig er det deres faglighed, der kommer i spil, når omsorgsrollen ændres til en facilitatorrolle, hvor borgerne i højere grad er på banen.

Endelig spiller ledelsen en central rolle. For borgere med særlige behov er ofte i kontakt med flere kommunale medarbejdere – f.eks. sagsbehandlere, mentorer, hjemmevejledere, hjemmesygeplejersker, ergoterapeuter og socialpædagoger. Derfor kræver det et stærkt samarbejde, hvis man skal nå borgernes mål, og ledelsen skal gå forrest for at få det til at fungere.

Se alle rådene og de fem kommunale cases i pjecen ”Alle kan bidrage – erfaringer fra fem kommunale projekter om samskabelse og borgere med særlige behov”. Du kan downloade den herunder.

Alle kan bidrage - erfaringer fra fem kommunale projekter
Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om Fremfærd Borgere med Særlige Behov

 

Fremfærd Borgere med Særlige Behov arbejder med kerneopgaverne omkring psykiatri, handicap, udsatte børn og voksne m.v. fx på myndighedsenheder, socialpsykiatriske tilbud, bo- og døgntilbud, aflastningstilbud, misbrugscentre m.v. Læs mere om Fremfærd Særlige Behov her