Borgere og medarbejdere i samspil

Værktøjet inddrager  borgerne tidligt

Digitalt dialogværktøj skal give bedre familieindsatser

I Lolland Kommune arbejder man med det digitale værktøj Familiedialog, der skal give mere målrettede og sammenhængende indsatser på familieområdet. Værktøjet styrker samarbejdet på tværs i kommunen og inddrager borgerne.

Af Rasmus Kremmer KLK 14/06/2016
Fremfærd

Ifølge skoleleder på Nordvestskolen i Lolland Kommune Jesper Neumann har der været en tendens til, at kommunen kom for sent i kontakt med de familier, hvor der er behov for en ekstra indsats. Det skal et Fremfærdsprojekt om det digitale dialogværktøj Familiedialog være med til at lave om på.

Familiedialogs største styrke er nemlig, at familierne bliver inddraget med det samme. Værktøjet giver familie og fagfolk en fælles digital platform, der samler alle informationer og aftaler for handleplaner. Dermed får familien en central rolle, og det bliver det tydeligt og konkret for den, hvad dens opgaver er, og hvad kommunen gør.

- Jo tidligere vi får fat i familierne, jo større chance har vi for at løse problemerne, inden de vokser sig store. Familierne skal selv bidrage til løsningerne med de ressourcer, de nu har, og Familiedialog giver dem mulighed for at se alt, hvad der bliver sagt og aftalt på møderne. Og de skal selv sige ja til et forslag, før der bliver arbejdet videre med det, forklarer Jesper Neumann.

LÆS OGSÅ: Design gør borgere til mestre i eget liv

Superbrugere viser vejen

I første omgang tester Lolland Kommune værktøjet i ét skoledistrikt. Men på sigt skal det bruges i hele kommunen. Det betyder blandt andet, at 300 medarbejdere skal på kursus i løbet af 2016. 

- Når det er implementeret vil det give færre sociale problemer på den lange bane. Udfordringen bliver imidlertid at sikre, at alle medarbejdere får kendskab til Familiedialog og de metoder, der følger med. Derfor uddanner vi nogle superbrugere, der skal vise vejen for de andre, siger Jesper Neumann og uddyber:

- Superbrugerne skal kunne se lyset i projektet, og deres begejstring skal smitte. Medarbejderne skal meget gerne opleve, at det bliver mindre ressourcekrævende og lettere at etablere mødefora og orientere sig om aftaler. Samtidig vil de opleve, at familierne selv bidrager mere.

Superbrugerne skal i første omgang teste værktøjet på tre familier hver og give tilbagemeldinger om deres erfaringer.

Fælles platform

En af superbrugerne er Anne Willer, der er pædagog i Børnehuset Skovsgårdsvej i Lolland Kommune. Hun forventer, at Familiedialog giver de forskellige faggrupper en fælles platform for deres arbejde med børnene og deres familier.

- Det har tidligere været tidskrævende at få forskellige personer med til møderne. Det skulle gerne blive lettere nu. Vi kommer også tættere på familierne og kan lave tidligere indsatser og dermed tage tingene, når de er små, forklarer hun.

Tina Baruch, der er lærer på Søllested Skole i Lolland Kommune, er ligeledes superbruger i Familiedialog. Hun glæder sig især over det overblik, som værktøjet giver. 

- Så kan vi bedre hænge hinanden op på aftalerne, og vi får en samlet indsats, hvor familierne hele tiden kan følge med. Tidligere kunne familierne godt blive frustrerede, fordi de ikke kunne se, hvad der skete, siger hun.

Ledelserne skal med ombord

Projektets succes afhænger imidlertid ikke kun af superbrugernes evner til at få kollegerne med. Ifølge Jesper Neumann er den ledelsesmæssige opbakning også alfa og omega. Derfor skal lederne ligeledes en tur på skolebænken og undervises i Familiedialog.

- Der skal være tydelige retningslinjer omkring ledernes rolle. Hvornår involveres de, og hvad skal de? siger han.

Styrker samarbejdet på tværs

Arbejdet med Familiedialog har samtidig en fantastisk sidegevinst set med organisationens øjne. Der er ofte mange aktører involveret i indsatser, der er målrettet familier med komplekse problemstillinger. Men Familiedialog kører på tværs og giver lærere og pædagoger mulighed for at invitere alle faggrupper med og dele fælles viden om familierne.

- Visse familier har måske oplevet at blive kastet lidt rundt i organisationen. Nu er der kun én tovholder, og det er familien selv, der bestemmer, hvad der skal ske. Og i de sager, hvor sagsbehandlerne overtager sagen, har de mulighed for at se alt, hvad der er foregået hidtil, siger Jesper Neumann.

 

Om Familiedialog
Familiedialog på Lolland

Familiedialog er et digitalt værktøj, der forbedrer samarbejdet mellem lærere, pædagoger, forældre og andre medarbejdere i kommunen.

Dialogplatformen har en visuel brugerflade, der giver både familie og professionelle et overskueligt billede med konkrete anvisninger for opgaver og ansvar.
 

Borgere og medarbejdere i samspil
fremfærd særlige behov

Projektet er støttet af Fremfærd Særlige Behov gennem puljen 'Sæt borgere og medarbejdere i Samspil'. Puljen har støttet en række projekter i kommunerne, der sigter mod at se borgere med komplekse problemstillinger som medskabere af velfærd.

Læs mere om Fremfærd Særlige Behov her.