Inspirationskatalog til mere motivation i udskolingen

Inspirationskatalog: Skab mere motivation i udskolingen

Få ny viden og konkrete ideer til en mere varieret undervisning med et stærkt fagligt fokus, der kan motivere og engagere eleverne.

Af Sine Molbæk-Steensig 17/04/2023
DLF,
KL

God undervisning er varieret. Det er eleverne ikke i tvivl om, når man spørger dem. De vil meget gerne have undervisning, som rammer dem på et passende fagligt niveau, og som giver dem mulighed for både at være aktive og fordybe sig.

Også lærerne er optagede af at levere fagligt engagerende og varieret undervisning, der kan understøtte, at eleverne både trives og lærer noget.

Alligevel fortæller både elever og lærere igen og igen, at undervisningen i hverdagen godt kan gå hen og blive noget ensformig. Særligt i udskolingen, hvor prøverne nærmer sig, og der er meget, eleverne skal nå at lære. Her kan det være en udfordring at skabe undervisning, som ikke kun er ‘boglig’ og stillesiddende. 

Ny viden og konkrete idéer

Derfor har Danmarks Lærerforening og KL i regi af Fremfærd Børn gennemført udviklingsprojektet “Styrket elevmotivation i udskolingen” i samarbejde med en række skoler. Projektet har haft til formål at generere både ny viden og konkrete ideer til en mere varieret undervisning med et stærkt fagligt fokus, der kan motivere og engagere eleverne.

Gode idéer fra otte skoler

Et af projektets resultater er et inspirationskatalog, som tager udgangspunkt i de erfaringer, som otte skoler har gjort sig med mere varieret og motiverende undervisning under projektet.

Helt konkret beskrives lærernes greb og, ledelsens rolle, ligesom kataloget giver billeder på og idéer til, hvordan lærere, lærerteams og ledelse kan gribe arbejdet an og gøre sig deres egne erfaringer.

30 forskellige aktioner

De deltagende teams har gennemførte i alt 30 forskellige aktioner, som enten skulle imødekomme udfordringer, der var relateret til elevernes motivation i timerne eller kaste  lys over en problemstilling, så teamet sammen kunne få mere viden om, hvad der var på spil, og hvilke muligheder de kunne afprøve, når nogle elever gav udtryk for, at de ikke var motiverede for at deltage i undervisningen.

Selv om de deltagende skoler er forskellige, var de udfordringer, der optog lærerne i undervisningen i udskolingen, meget lig hinanden. De handlede fx om, at skift mellem forskellige aktiviteter i undervisningen kunne være svære at gennemføre, at elever ikke deltog i undervisningen eller var tilbageholdende med at stille spørgsmål og vise deres usikkerhed.

Download inspirationskataloget

Dette har skolerne eksperimenteret med:
  • Aktive elever: kortere introduktion, på banen fra start, hands-on, bevægelse
  • Inddrage elever: undersøge deres ønsker, gribe deres idéer, koble til deres verden
  • Undersøgende undervisning: lade eleverne eksperimentere, undre sig med dem
  • Elevsamarbejde: gruppearbejde, gruppesammensætning, forskellige roller
  • Mestringsoplevelser: passende udfordringer, fokus på stilladsering
  • Skift mellem aktiviteter: rutiner for skift, korte seancer, fordybelsessekvenser
  • Location: Brug af uderummet
  • Spil og konkurrencer: legende elementer
  • Trygt læringsmiljø: Fokus på spørgsmål, anderkende proces og indsats
Inspirationskatalog: Motivation og variation i udskolingen
Læs også: Guide til aktionslæring

Motivation i udskolingen