Motivation i udskolingen

Vidensgrundlag om Motivation i udskolingen

Hvordan skaber man variation i de store elevers hverdag? Det kan man læse mere om i ny pjece, som danner grundlag for Fremfærd-projektet om elevmotivation i udskolingen.

Af Mette Dissing Sandahl 01/11/2021
Fremfærd

Hjernen kan kun koncentrere sig i 15 minutter ad gangen. Så skal der ske noget nyt. Men de store elever i folkeskolen oplever, at skoledagen bliver ensformig. De boglige og fagtunge timer trænger de praktiske, alsidige og kreative aktiviteter i baggrunden og resultatet er, at elevernes motivation falder, og flere risikerer at falde fra.

Fremfærd-parterne KL og Danmarks Lærerforening har udviklet projektet ”Styrket elevmotivation i udskolingen”, som skal styrke elevernes motivation, trivsel og udbytte af undervisningen. Udviklingsprojektet undersøger og afprøver, hvordan man kan tilrettelægge mere varieret undervisning og tager afsæt i den viden, vi allerede har om, hvad der skaber motivation hos eleverne i udskolingen.

Danmarks Evalueringsinstitut - EVA har som vidensgrundlag for Fremfærd-projektet samlet forskning og litteratur i publikationen "Varieret undervisning i udskolingen".

Her kan lærere finde bud på, hvordan de tænker variation ind hverdagen, og hvordan de undersøger variationen.

Styrket elevmotivation i udskolingen

Formålet med projektet er at styrke elevernes motivation, trivsel og udbytte af undervisningen. Udviklingsprojektet undersøger og afprøver, om mere varieret undervisning kan øge elevernes motivation i udskolingen. Der arbejdes også med at finde de organisatoriske og ledelsesmæssige greb, som understøtte den ønskede praksis.

Udviklingsprojektet løber frem til foråret 2023 og gennemføres som et partssamarbejde mellem DLF og KL i regi af Fremfærd Børn. Projektet faciliteres og gennemføres i samarbejde med
konsulenter fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Projektledelse: KL og DLF 

 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Varieret undervisning i udskolingen

Danmarks Evalueringsinstitut - EVA har som vidensgrundlag for projektet samlet forskning og litteratur i publikationen "Varieret undervisning i udskolingen"

Her kan du blandt andet læse bud på, hvordan man kan tænke variation ind i sin praksis, og hvordan man kan undersøge variation i sin egen praksis.