Video: Hør dagplejer fortælle om god pædagogisk praksis i øjenhøjde

Camilla Rothgarn er dagplejer i Odsherred Kommune og en del af Fremfærd-projektet "Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud". I filmen fortæller hun, hvordan hun skaber et godt miljø for børn - også i udsatte positioner.

Af Irene Aya Schou 11/03/2019

’Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud’ er et forskningsprojekt gennemført af professor Charlotte Ringsmose, Institut for Læring og Filosofi, AAU og lektor ph.d. i pædagogisk psykologi Lone Svinth, DPU.

Projektet undersøger, hvad der skaber virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud, og hvad der kendetegner de dagtilbud, der lykkes med det.

I alt 20 dagtilbud samt pædagogiske konsulenter og forvaltningschefer fordelt over hele landet har medvirket i projektet. Målet er, at udbrede viden og erfaringer, som kan understøtte arbejdet med at skabe gode deltagelses- og udviklingsmuligheder for børn i udsatte positioner i alle landets dagtilbud. 

Bag projektet står BUPL, FOA og KL under Fremfærd Børn.

Om Fremfærd Børn
Fremfærd Børn

Fremfærd Børn arbejder med kerneopgaverne omkring børn og unge i daginstitutioner, folkeskoler og i klubber. Ambitionen er at nyttiggøre eksisterende, praksisnær viden i hverdagen.

Læs mere om Fremfærd Børn og projekterne under Fremfærd Børn her