Universet

Pædagogik, der virker: Fire film skal gå tæt på hverdagspraksis i dagtilbud

Hvad er virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud, og hvordan skaber man inkluderende fællesskaber? Fire kommende film skal 'fange' pædagogisk arbejde, når der er noget på spil.

Af Irene Aya Schou 28/06/2022
Fremfærd

Medarbejderen sætter sig med en bog midt på gulvet. Fire børn danner hurtigt en lille rundkreds omkring hende. Hun åbner bogen og begynder at læse højt. Med jævne mellemrum stopper hun op, lytter til børnenes reaktioner og bruger masser af mimik.

- Kender I det? spørger hun og kigger rundt på børnene, mens hun holder bogen frem, så alle kan se den. 

Film skal fange øjeblikke i hverdagen

Højtlæsningssituationen her er ét eksempel på en nærværende praksis, der skaber dialog og fortrolighed - både mellem de enkelte børn og mellem børnene og den voksne.

Sådanne øjeblikke skal der være endnu flere af. For det er øjeblikke som disse, der skaber trivsel, glæde og ikke mindst gode deltagelses- og udviklingsmuligheder for børn i udsatte positioner i alle landets dagtilbud. 

Derfor er BUPL, FOA og KL i regi af Fremfærd Børn på vej med fire film af hver cirka fem minutters varighed, som skal vise, hvordan virkningsfuld pædagogisk praksis ser ud, når det praktiseres på den enkelte stue eller i dagplejen.

Filmene skal bruges til at dele viden fra projektet ”Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud” som Fremfærd Børn sammen med forskerne professor Charlotte Ringsmose, Aalborg Universitet, og lektor Lone Svinth, Aarhus Universitet, gennemførte i 2019.

Film skal bruges på uddannelser

Formålet med projektet var at undersøge, hvad der skaber virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud, og hvad der kendetegner de dagtilbud, der lykkes med det.

De fire film skal vise konkrete hverdagssituationer, hvor der er noget på spil mellem børn og personale. Det kan for eksempel være en situation, hvor et barn reguleres uden regler og skældud. 

Filmene vil blandt andet kunne bruges på pædagoguddannelsen, pædagogisk assistentuddannelsen og på undervisningsforløb i forbindelse med 1000-dages programmet, som afsatte én milliard kroner på finanslovsaftalen 2019 til at hjælpe børn fra sårbare familier i de første 1000 dage af barnets liv.

- Formålet med filmene er at vise konkrete hverdagssituationer, der kan inspirere det pædagogiske personale, så de kan hjælpe børnene til gode, fordybede legeoplevelser, til at være i fællesskaber og danne venskaber. Vi ved, at noget af det vigtigste for børn i daginstitutioner er at have gode venner. Det kræver en aktivt pædagogisk indsats, siger professor Charlotte Ringsmose, Aalborg Universitet.

LÆS OGSÅ Rapport om virkningsfuld pædagogik: 10 fokuspunkter, der kan ændre praksis

Undgå irettesættelser

I projektet "Virkningsfuld pædagogisk praksis i dagtilbud" fandt forskerne blandt andet, at pædagogisk personale med fordel kan skabe deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner ved at: 

  1. Være nærværende og vis omsorg: For eksempel sætte sig nede på gulvet og bare være til stede.
  2. Skabe relationer mellem børnene: Have blik for, hvordan børnene gennem dagen kan knytte bånd, så de blandt andet får øje på hinandens ressourcer og interesser.
  3. Give børnene medbestemmelse og deltagelsesmuligheder: Så de oplever ligeværdighed, og at de bliver taget alvorligt.
  4. Skabe dialog ud fra børnenes perspektiv – også i konflikter: Være nysgerrig på barnets intentioner, og hvad det forsøger at kommunikere - også i konfliktsituationer. 
  5. Undgå irettesættelser: Og for eksempel ikke skælde et barn ud, der råber højt, men venligt sige: 'Nøøøj, det var en høj lyd, du havde i dig.'

RossenFilm står for produktionen af de fire film. Optagelserne finder sted i efteråret. Fremfærd Børn har tidligere med succes formidlet viden om god hverdagspraksis ved hjælp af korte film blandt andet fra projektet ”Motorik og Sprog”.

Der mangler billeder af god praksis

Professor Charlotte Ringsmose er da heller ikke i tvivl om, at filmene vil blive brugt.

- Jeg oplever, at pædagogiske medarbejdere rigtig gerne vil det bedste for børnene, men mangler billeder på, hvad det bedste er. For eksempel hvordan trøster man et barn? Hvordan viser man oprigtig interesse og omsorg for barnet? Den styrkede pædagogisk læreplan er et vanvittig godt grundlag for alt det, vi taler om, men hvordan ser det ud i praksis, når det fungerer? Det mangler vi svar på, siger hun. 

Selvom kvaliteten i danske daginstitutioner generelt er høj, er vi langt fra i mål, påpeger professoren. 

- Data viser, at kvaliteten fra institution til institution er vidt forskellig, og at mange børn går for sig selv og ikke får tilstrækkelig støtte. Det gode er, at der nu er ørenlyd for, at der skal være flere pædagogiske medarbejdere, men det skal omsættes i en højere kvalitet, og det kan filmene være med til, siger Charlotte Ringsmose.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Billedtekst:

Pædagog Mette Kvistgaard fra Børnehuset Universet i Hedehusene i Høje-Taastrup Kommune er i gang med det, der i pædagogiske termer kaldes dialogisk læsning. Børnehuset deltog i 2019 i projektet ’Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud’. 

Download rapport: Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud

Rapporten kan også bestilles fysisk på FOA's hjemmeside under publikationer. Gå ud til højre under kategorier og klik på 'Pædagogiske undersøgelser' og find Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud

Download den korte version af rapporten Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud