samspil børn

Forsker: Vi skal måle på samspil og relationer og ikke kun på børnene

Professor ved Aalborg Universitet Charlotte Ringsmose opfordrer daginstitutioner til at måle kvaliteten af læringsmiljøet og samspillet mellem børn og voksne fremfor alene at måle på børnenes kompetencer.

Af Irene Aya Schou 18/08/2020

En undersøgelse fra 2014 understreger med alt tydelighed, at daginstitutioner systematisk anvender vurderingsredskaber i forhold til at vurdere børns kompetencer, læring og udvikling.

Undersøgelsen, der er fra Danmarks Evalueringsinstitut, viser, at næsten samtlige institutioner foretager vurderinger af børn ved hjælp af metoder eller redskaber, som er udviklet af forskningscentre, institutter eller af den kommune, som daginstitutionen hører under.

Men undersøgelsen viser også, at langt de fleste daginstitutioner måler på børnene og især deres sproglige kompetencer bl.a. i forhold til de treårige og før-skole start.

Kig på læringsmiljøet

Stod det til Charlotte Ringsmose, professor ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg universitet, skal der mere fokus på læringsmiljøet og samspillet mellem børn og voksne.

- EVA undersøgelsen viser, at der  er mange daginstitutioner, der bruger måleredskaber, men at den overvejende del handler om at vurdere på børnene og især sprogvurdere. Så man skal ret langt ned i rækken af vurderingsredskaber, før der kommer nogle, der kigger på læringsmiljøet og ikke på barnet, siger Charlotte Ringsmose. 

Når fokus i højere grad bør rettes mod fællesskabet og rammerne, skyldes det, at kvalitet i dagtilbudenes læringsmiljø er en afgørende faktor i forhold til, om børn klarer sig godt senere i livet. Dette gælder ikke mindst for børn, der vokser op i udsatte boligområder.

LÆS OGSÅ: Kvalitetsløft der batter: Sådan giver vi livsduelighed til udsatte børn

- Siden Danmarks Evalueringsinstitut kom med sin undersøgelse i 2014, er der sket et paradigmeskift, således at vi arbejder meget mere med at se på kontekster og børns muligheder for udvikling som noget, der er afhængig af omgivelserne snarere end af det enkelte barn. På den baggrund tror og håber jeg, at flere daginstitutioner i dag arbejder med at kortlægge læringsmiljøet end tidligere, siger hun. 

"Det vanvittig vigtige relationsarbejde"

Charlotte Ringsmose er medudvikler af KIDS, som er et forskningsbaseret værktøj til vurdering og udvikling af kvalitet i dagtilbud. Hun har desuden skrevet en række bøger om pædagogik og kvalitetsudvikling i daginstitutioner og undersøgt, hvad der skaber virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud, og hvad der kendetegner de dagtilbud, der lykkes med det.

I Fremfærd Børn-projektet ’Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud’, som Charlotte Ringsmose har været tilknyttet, konkluderes det, at børneperspektivet og den samspillende atmosfære er én af nøglerne til at skabe virkningsfulde dagtilbud.

- Den gode kontakt med børnene betyder vanvittig meget. At der er voksne, der er gode til at fordele sig i små grupper og sidde på gulvet og lave aktiviteter sammen med børnene. Selv lederen skal ned på knæ og albuer for at være i børnehøjde, siger Charlotte Ringsmose.

Forvaltningen arbejder datadrevet

Fremfærd-projektet viser også, at der er fællestræk blandt forvaltninger, som arbejder målrettet for at bryde mønstre for børn i udsatte positioner. Et af fællestrækkene er, at de ofte bruger data, så de helt ned på stueniveau kan se, hvis der er et problem.

 - Det afgørende er, at der er en rød tråd fra forvaltning til ledere og medarbejdere i det enkelte tilbud, og at forvaltningen sender informationer tilbage i dagtilbuddene om, hvordan kvaliteten på de enkelte stuer ser ud med baggrund i resultaterne, og hvor der er behov for udvikling, siger Charlotte Ringsmose.

Ser man på kompetenceudvikling er der flere måder at arbejde med relationskompetencer på. I Børnehuset Mælkebøtten i Roskilde Kommune har de valgt at sende medarbejdere på kursus i ICDP, men det er langt fra den eneste vej, understreger forskeren.

- Det ligger i pædagogers faglighed at kigge på samspillet, så det vigtigste er ikke, om man tager den ene eller den anden efteruddannelse, men at man får en praksis for at observere sin hverdag og snakke om: 'Sådan gør vi her hos os'.

- Man kan nemt komme til at fortabe sig i praktiske ting eller i nogle enkelte børn og deres udfordringer og glemme at kigge på hele kulturen, fastslår Charlotte Ringsmose.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Kort om Charlotte Ringsmose
Charklotte Ringsmose

Professor ph.d. ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. Hun er cand.pæd.psych og har en ph.d.-grad i pædagogisk psykologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Hun forsker i børnenes muligheder for at udvikle sig og trives knyttet til kvalitet i opvæksmiljøerne og især betydningen af kvalitet i dagtilbud og har bl.a. udgivet bogen 'Rum og læring for de mindste'.