børn

Rapport om virkningsfuld pædagogik: 10 fokuspunkter, der kan ændre praksis

Kan der peges på en række fællestræk blandt forvaltninger, ledere og pædagogisk personale i de dagtilbud, der arbejder målrettet med at bryde mønstre for børn i udsatte positioner og som lykkes? Få her 10 konklusioner fra forskningsrapport.

Af Irene Aya Schou 28/02/2019
Fremfærd

Kendetegn for forvaltninger, der lykkes:

1. Fokus på at løfte kvaliteten: Forvaltningen er opmærksom på, at det kræver noget ekstra at udvikle kvaliteten i dagtilbud beliggende i socialt udsatte boligområder.

2. Brug af netværk: Forvaltningen arbejder systematisk med videndeling i ledernetværk for at løfte hele dagtilbudsområdet.

3. Arbejder datadrevet: Forvaltningen bruger data og sender informationer tilbage i dagtilbuddene om, hvordan kvaliteten på de enkelte stuer ser ud med baggrund i resultaterne, og hvor der er behov for udvikling.

Kendetegn for ledere, der lykkes:

4. Sikrer stabilitet og retning: Lederen er god til at sætte en tydelig retning og har været i samme dagtilbud igennem en årrække. Dermed har de også haft mulighed for at forme pædagogikken og hverdagen sammen med medarbejderne gennem mange år.

5. Børnene i centrum: Lederen sikrer, at der udvikles fælles faglighed og fælles kultur. Børnene er i centrum, og lederen er tæt på praksis.

6. Involverer medarbejderne: Lederen har stor respekt for personalets faglighed og har en ydmyghed overfor personalet. Lederen ser sin rolle som åben, respektfuld og støttende, når der er behov.

7. Skaber trivsel: Lederen er god til at skabe trivsel på arbejdspladsen og lægger vægt på tryghed, ærlighed og humor. Der er plads til fejl og til at være faglig nysgerrig. Sparring mellem kolleger og forældresamarbejde prioriteres højt.  

Kendetegn for pædagogisk personale, der lykkes:

8. Orienteret mod omsorg og tryghed: Personalet arbejder ud fra et omsorgspædagogisk ståsted med særlig fokus på barnets socioemotionelle trivsel. I forhold til det enkelte barn er målet at skabe trivsel, tryghed og engagement.

9. Åbenhed for barnets perspektiv: Personalet har fokus på at forstå barnets intentioner og forstår, hvad det forsøger at kommunikere. De har øje for at begrænse konflikter og undgå irettesættelser. De prøver at forstå barnets situation og spørge ind til: Hvad kunne du have brug for lige nu?

10. Inkluderende fællesskaber: Personalet ved, at det at blive hørt, set og medinddraget er helt centralt for børn i udsatte positioner. Derfor arbejder de igen og igen på at skabe et fællesskab omkring barnets interesser og lege, så andre børn opdager dets styrker og interesser. I sidste ende handler det om, at barnet erfarer, at han eller hun har en værdi som menneske og bidrager til fællesskabet.

Kort om forskningsprojektet:

’Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud’ er et forskningsprojekt gennemført af professor Charlotte Ringsmose, Institut for Læring og Filosofi, AAU og lektor ph.d. i pædagogisk psykologi Lone Svinth, DPU.

Projektet undersøger, hvad der skaber virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud, og hvad der kendetegner de dagtilbud, der lykkes med det.

I alt 20 dagtilbud samt pædagogiske konsulenter og forvaltningschefer fordelt over hele landet har medvirket i projektet. Målet er at udbrede viden og erfaringer, som kan understøtte arbejdet med at skabe gode deltagelses- og udviklingsmuligheder for børn i udsatte positioner i alle landets dagtilbud. 

Bag projektet står BUPL, FOA og KL under Fremfærd Børn.

 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.