Hvorfor lykkes ledere og forvaltninger med inkluderende fællesskaber?

Professor Charlotte Ringsmose fortæller om, hvilken rolle ledelsen og forvaltningen spiller i de virkningsfulde dagtilbud.

Af Irene Aya Schou 28/02/2019
Fremfærd

’Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud’ er et forskningsprojekt gennemført af professor Charlotte Ringsmose, Institut for Læring og Filosofi, AAU og lektor ph.d. i pædagogisk psykologi Lone Svinth, DPU.

Projektet undersøger, hvad der skaber virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud, og hvad der kendetegner de dagtilbud, der lykkes med det.

I alt 20 dagtilbud samt pædagogiske konsulenter og forvaltningschefer fordelt over hele landet har medvirket i projektet. Målet er, at udbrede viden og erfaringer, som kan understøtte arbejdet med at skabe gode deltagelses- og udviklingsmuligheder for børn i udsatte positioner i alle landets dagtilbud. 

Bag projektet står BUPL, FOA og KL under Fremfærd Børn.

LÆS OGSÅ: Pædagogik, der virker: Børnehus gør en forskel for børn i udsatte positioner

Om Fremfærd Børn
Fremfærd Børn

Fremfærd Børn er et samarbejde på tværs af parterne på det kommunale arbejdsmarked om udvikling af kerneopgaverne omkring børn og unge i daginstitutioner, folkeskoler og i klubber. Ambitionen er at nyttiggøre eksisterende, praksisnær viden i hverdagen.

Læs mere om Fremfærd Børn her