Tidlig indsats med effekt: Hør om forældresamarbejde på nye måder

Souschef Ulla Nybo fra en daginstitution i Kolding fortæller i denne talk, hvordan hun sammen med personalegruppen griber forældresamarbejdet an for at skabe trivsel og udvikling for børnene.

Af Bettine Romme Andersen 11/12/2020
Fremfærd

Forældresamarbejde er afgørende for børns trivsel og udviklingsmuligheder i dagtilbud, men hvordan griber man dette samarbejde an?

I denne Social Talk møder du Ulla Nybo, som er souschef i institutionen Pinjevejens Børnehus i Kolding.

Ulla Nybo forsøger i tæt samarbejde med det pædagogiske personale at gribe forældresamarbejdet an på nye måder for at understøtte både børn og forældre og styrke den tidlige indsats.

De tænker i kreative løsninger, som skaber trivsel og udvikling for børnene. De skaber sammenhæng mellem hjem og institution, og de går langt for at finde fleksible løsninger tilpasset helt tæt på det enkelte barns udvikling og familie.

Ulla Nybo folder også ud, hvordan hun leder daginstitutionen i hverdagen i samarbejde med både forældre, børn og personale samt konkrete eksempler på en tidlig forebyggende indsats.

Ulla Nybo og Pinjevejens Børnehus var en del af Fremfærd Børn-projektet om virkningsfuldt pædagogisk arbejde, som blev afsluttet i 2019.

Se også talk med professor Charlotte Ringsmose

Kvaliteten af læringsmiljøet i det enkelte dagtilbud har en stor betydning for, hvordan børn klarer sig senere i livet både fagligt og socialt.

Se professor fra Aalborg Universitet Charlotte Ringsmose fortælle, hvad der kendetegner virkningsfulde dagtilbud.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Download den korte version af rapporten Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud
Om Social Talks
Social Talks

Social Talks er en videndelingsplatform, som bygger bro mellem forskning og praksis til gavn for sårbare børn og unge.

Videndelingen sker via events og engagerede fortællinger fra praktikere og forskere, de såkaldte talks.

Download rapport: Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud

Rapporten kan også bestilles fysisk på FOA's hjemmeside under publikationer. Gå ud til højre under kategorier og klik på 'Pædagogiske undersøgelser' og find Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud