mental robusthed

Christina fandt indflydelse og ansvar i yderkommune

Ønsket om at få indflydelse og ansvar drev Christina mod Ikast-Brande Kommune. Vi har taget en snak med hende om, hvilke fordele der er, når du får job i en yderkommune. Læs med her.

Af VPT 28/11/2017

Hvorfor valgte du at søge job i Ikast‐Brande Kommune?

Grunden til, jeg søgte jobbet, stammer faktisk fra dengang, jeg skulle i praktik på 9. semester. Jeg var meget bevidst om, at jeg ikke ville i praktik i Aalborg Kommune, fordi jeg havde et indtryk af, at der var mange praktikanter. Så jeg ville egentlig hellere ud i en lidt mindre kommune, fordi jeg var drevet af at få indflydelse og ansvar, og samtidig ville jeg gerne være tæt på ledelsen.

Efter min praktikperiode blev jeg tilbudt et barselsvikariat, mens jeg skrev speciale. Bagefter blev jeg fastansat. Før jeg kom til arbejdsmarkedsområdet, arbejdede jeg i 6 år som udviklingskonsulent på sundheds- og omsorgsområdet.

Så det var bevidst, at du søgte væk fra en lidt større kommune ud til en mindre?

Ja, helt klart. Det tiltalte mig slet ikke at arbejde et sted præget af hierarki, mellemledere og begrænset indflydelse. Jeg ville gerne være tæt på ledelsen og have indflydelse. Det er det, der driver mig. Her er der et tæt samarbejde med topledelsen og politikerne. Man er hurtigt tæt på beslutningerne.

Havde du nogle fordomme om at arbejde i en yderkommune?

Nej, tværtimod havde jeg en forventning om hurtigt at få ansvar og indflydelse, og det er til fulde blevet opfyldt – og mere til. I vores DJØF‐Klub taler vi bl.a. om, at vi værdsætter den flade ledelsesstruktur og vores kultur, hvor vi samarbejder på tværs for at finde løsninger. Jeg kan kun anbefale andre om at søge ud i en mindre kommune i mulighedernes land. Man kan vel sige, at jeg nærmere havde fordomme om, hvordan det er at arbejde i en stor kommune…

Hvordan er den faglige kvalitet?

Det kan være svært at vurdere og sammenligne. Som konsulent i en mindre kommune er man typisk generalist, og man skal trives med forskelligartede opgaver og et meget bredt

samarbejdsfelt. Eksempelvis var vi i min tidligere afdeling to konsulenter, hvor de måske i Århus er 20 konsulenter. Det betyder ikke, at det faglige niveau er lavere, men din rolle og

dine opgaver er anderledes, end hvis du var specialiseret i få ansvarsområder. Samarbejdet på tværs giver en bred viden og indsigt og har helt klart været en åbning i forhold til mit nye job.

Hvad er det fedeste ved at arbejde i en yderkommune?

Hvis man er drevet af at have ansvar og indflydelse, så skal man helt klart overveje at søge ud i en mindre kommune. Det får du her fra dag ét. Det, tror jeg, er ret unikt i forhold til andre steder. Der er kort vej mellem topledelsen og andre medarbejdere som jeg. Derfor har man mulighed for hurtigt at få indflydelse. En ny DJØF‐kollega fortalte mig om, hvor overrasket han var over, at han allerede efter en uges ansættelse skulle alene til møde med kommunaldirektøren. Det illustrerer meget godt det med indflydelse og ansvar fra dag et… Jeg taler tit med mine kollager om, at jeg ville have svært ved at se mig selv arbejde i en større kommune. Så forsvinder den direkte kommunikation og den direkte forbindelse til topledelsen. Derudover sætter jeg pris på at arbejde i en meget tillidsfuld organisation, som hele tiden er klar til at omstille sig. Det er vi simpelthen nødt til for at overleve.

Hvorfor har du valgt at bo i Ikast‐Brande Kommune?

På grund af familien. Jeg mødte min kæreste her, da jeg var hjemme for at besøge mine forældre, og så var det jo her, jeg skulle være. Vi har talt om at flytte til København i fremtiden, for jeg elsker også storbyen. Men lige nu er jeg glad, hvor jeg er. Og så er det jo meget billigere at bo herude.

Hvordan er det sociale liv?

Både på og uden for arbejdspladsen er det rigtig godt. Der er sociale arrangementer på arbejdet og byen har et godt foreningsliv. På arbejdet samarbejder jeg på kryds og tværs med mange forskellige faggrupper og med kollegaer med forskellige baggrunde, aldre osv. Det er rigtig fedt. Inden jeg flyttede herud var jeg betænkelig i forhold til at komme til at kede mig efter arbejde. Men efter en lang arbejdsdag er mit behov for at have mange valgmuligheder forholdsvis begrænset. I weekenderne, hvor vi har behov for at udfolde os kulturelt og pleje det sociale liv, tager vi gerne til de større byer. Vi bor heldigvis et sted, hvor det er nemt og hurtigt at komme rundt.

Om Christina Würts
Christina Würts

Alder: 30 år

Uddannelse: Kandidat i Politik og Administration

på Aalborg Universitet i 2011.

Job: Udviklingskonsulent og teamleder i

Arbejdsmarkedsafdelingen i Ikast‐Brande Kommune

Bopæl: Ikast

Om projektet: Job derude

AC og KL har som opfølgning på overenskomstforhandlingerne i 2015 sammen gennemført projektet ”Job derude – Fra Nørrebro til Nørre Nebel”.

Målet er at sikre, at nyuddannede akademikere får et ordentligt kendskab til, hvilken mangfoldighed af job- og karrieremuligheder, der er i en land- og yderkommune samt give kommunerne indblik i, hvilken værdi akademikere tilføjer i kommunen.