akademiker

AC hvad-for-noget - Hvad kan du som akademiker?

Selv efter fem år på universitetet kan det være svært at tyde, hvad der står i jobopslaget. Men fortvivl ej. Vi fortæller dig her, hvad jobopslaget i virkeligheden betyder.

Af VPT 28/11/2017

Du er færdiguddannet og klar til at begynde jagten på jobbet. Måske har den stået på i et stykke tid. Men gang på gang bliver du i tvivl, om du kan søge stillinger, hvor du skal være generalist, fuldmægtig, ACmedarbejder eller ACfuldmægtig.

Du tænker straks, at det nok ikke er noget for dig, for du har ikke haft et fag, der hed noget med AC. Generalist er du heller ikke, for du er jo uddannet specialiseret.

AC‐hvad er det?

De ovennævnte fire betegnelser: Generalist, fuldmægtig, ACmedarbejder, ACfuldmægtig betyder i bund og grund bare alle akademiske medarbejdere.

Som akademisk medarbejder i en kommune forventes det, at du har de færdigheder, som man få fra universitetet. Det betyder med andre ord, at du bl.a. er analytisk og metodisk stæk.

Ofte fungerer de akademiske medarbejdere også som “oversættere” mellem fagligheder. Som AC’er kommer du til at berøre en bred vifte af opgaver. I de fleste jobopslag vil der dog stå, hvilket område du typisk vil være tilknyttet.

Overenskomst

AC er forkortelsen for Akademikernes Centralorganisation, som er den organisation, der forhandler den overenskomst, du bliver ansat på. Det vil sige, at når du er ansat på en AC-overenskomst, er du ansat som “ACgeneralist/medarbejder”.

Overenskomsterne er forhandlet af Akademikernes Centralorganisation (AC) og Kommunernes Landsforening (KL), og det er din overenskomst, som er med til at bestemme, hvilken løn, du skal have.

Søg løs!

Du skal ikke være nervøs for at søge en ACstilling. Tit er der “skjulte” jobopgaver i sådan nogle stillinger, som du kan være med til at forme. Husk at du altid kan ringe til organisationen, hvis du har spøgsmå til jobopslaget, eller tag kontakt til din fagforening.

Held og lykke med jobsøgningen!

Om projektet: Job derude

AC og KL har som opfølgning på overenskomstforhandlingerne i 2015 sammen gennemført projektet ”Job derude – Fra Nørrebro til Nørre Nebel”.

Målet er at sikre, at nyuddannede akademikere får et ordentligt kendskab til, hvilken mangfoldighed af job- og karrieremuligheder, der er i en land- og yderkommune samt give kommunerne indblik i, hvilken værdi akademikere tilføjer i kommunen.