Grønne ideer

Mange små indsatser skaber grønnere arbejdspladser

Medarbejdere og ledere på tværs af kommuner skal dele grønne ideer og inspirere hinanden til større klimabevidsthed i hverdagen.

Af Irene Aya Schou 11/03/2024
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Danmark har sat en ambitiøs klimadagsorden, og medarbejdere og ledere på de kommunale arbejdspladser spiller en vigtig rolle. For selvom udfordringerne er globale, er rigtig mange af løsningerne lokale.

- Det er medarbejderne, der er i det daglige er 'hands on' og kan bidrage med konkrete ideer og viden om, hvordan man kan skabe en mere bæredygtig dagligdag på de kommunale arbejdspladser, siger Nina Roth, der er specialkonsulent i KL.

Sammen med chefkonsulent Steen Rank Petersen fra Forhandlingsfællesskabet er hun projektleder på en ny kampagne, der skal indsamle og dele medarbejdernes grønne ideer.

Mindre madspild og omlægning af proteinkilder

En grøn idé kan være med til at nedbringe CO2-udledning og ressourceforbrug, spare på vandet og varmen og fremme genbrug og biodiversitet. 

- Det handler om at fremme og dele de gode hverdagsløsninger, som allerede eksisterer på de kommunale arbejdspladser og starte og styrke dialogen om bæredygtighed i kollegagruppen. Det gælder alt fra madspild i børnehaver til omlægning af kantinedriften fra kød til bælgfrugter og til genanvendelse af møbler i forvaltningen, siger Steen Rank Petersen.

Gode hverdagsløsninger skal deles

Formålet med projektet er at fremme dialogen om bæredygtige tiltag og skabe videndeling blandt kommuner og arbejdspladser.

Projektet er ikke målrettet ét specifikt område men ønsker at indsamle grønne ideer og løsninger fra bl.a. sundhedsområdet, børneområdet, rengøringsområdet, ældreområdet, miljø- og teknikområdet og det administrative område. 

- Den danske målsætning om at reducere CO2-udslippet med 70 procent frem mod 2030 kræver, at alle dele af samfundet bidrager til den grønne omstilling, og her står de kommunale arbejdspladser centralt. Grøn adfærd skal være en naturlig del af arbejdspladsen, siger Nina Roth fra KL. 

Fremtidens arbejdspladser skal være grønne

Af de indkomne ideer udvælges 10 ideer, som omdannes til 10 'eksemplariske cases', der alle indeholder inspiration til konkrete bæredygtighedsinitiativer, som kan gennemføres på de enkelte arbejdspladser. De 10 cases vil blive samlet på denne temaside.

For parterne er håbet, at kampagnen kan skabe engagement og gejst om den grønne omstilling og i sidste ende grønnere arbejdspladser, der kan tiltrække nye medarbejdere.

- Vi ved, at mange medarbejdere er optaget af den grønne omstilling, ikke mindst de unge. Hvis en arbejdsplads skal stå stærkt i fremtidens rekruttering, er det vigtigt, at man har en grøn profil og involverer den viden og det engagement, der er hos medarbejderne, siger Steen Rank Petersen fra Forhandlingsfællesskabet.   

Har du også en grøn idé?

En grøn idé kan fx være med til at nedbringe CO2-udledning og ressourceforbrug, spare på vandet og varmen eller fremme genbrug og biodiversitet.

Vi vil SÅ gerne høre om din eller din kollegas grønne tiltag. Både små og store, enkle og mere krævende tiltag har interesse.

Eneste betingelse er, at ideen er blevet til virkelighed, og at du synes, den er værd at sprede.

Send os din idé 

Om "Medarbejdernes grønne ideer"

Danskerne er bedre til at fremme den grønne omstilling i hjemmet end på arbejdspladsen. Men hvis Danmarks klimamålsætning om at reducere CO2-udslippet med 70 procent frem mod 2030 skal opfyldes, skal vi huske den grønne omstilling på de mange kommunale arbejdspladser.

Derfor har KL og Forhandlingsfællesskabet med udgangspunkt i en aftale fra OK-21 igangsat en kampagne, der skal indsamle grønne ideer og løsninger til at fremme bæredygtighed og grøn omstilling inden for forskellige tematikker bl.a. affaldssortering, ressourceforbrug, genbrug og transport.

Kampagnen hedder "Medarbejdernes grønne ideer". Den opfordrer medarbejdere, ledere og arbejdspladser til at beskrive og indsende deres grønne idé. På baggrund af de indkomne ideer, vil der blive udvalgt 10 cases.

De 10 cases vil blive foldet mere ud i en række artikler, som præsenteres på denne temaside