Grønne ideer

Eksempler på grønne ideer

Hvad kan en grøn idé være? Find inspiration i virkeligheden.

Af Sine Molbæk-Steensig 11/03/2024
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Hvornår er en grøn idé god?

Er det, når den er revolutionær ny? Er det, når den er så ligetil, at man ikke forstår, man ikke er gået i gang noget før? Eller er det, når den er let at implementere?

Det er der ikke noget entydigt svar på.

Her i projektet "Medarbejdernes grønne ideer" er vi interesserede i store såvel som små idéer. Eneste betingelse er, at ideen er blevet til virkelighed, og at du synes, den er værd at sprede.

Har du også en grøn idé?

En grøn idé kan fx være med til at nedbringe CO2-udledning og ressourceforbrug, spare på vandet og varmen eller fremme genbrug og biodiversitet.

Vi vil SÅ gerne høre om din eller din kollegas grønne tiltag. Både små og store, enkle og mere krævende tiltag har interesse.

Eneste betingelse er, at ideen er blevet til virkelighed, og at du synes, den er værd at sprede.

Send os din idé 

Eksempler på ideer

Genbrug

I flere kommuner er der fokus på genbrug. Det kan være alt fra opsætning af tøj- og bogskabe til byttecentraler i forlængelse af genbrugsstationer og møbellagre for kommunale arbejdspladser, hvor man kan hente og aflevere brugte møbler.

Mere bæredygtig transport

Nogle arbejdspladser går efter at blive CO2-neutrale, og det fører til en masse initiativer fra medarbejderne.

Det har bl.a. givet et fokus på mere fossilfri kørsel. Fx når hjemmehjælpen cykler til borgerne, når der er under 20 km, når der indkøbes elcykler, der kan erstatte biler i forskellige sammenhænge, eller når arbejdspladser deltager i projekter med fokus på at cykle på arbejde.

Undgå madspild og spis grønnere

Flere arbejdspladser og institutioner indfører kødfrie dage og spiser i det hele taget mere grønt og lokalt og har fokus på at nedbringe madspild.

Susanne er fx madmor i en vuggestue og gør en dyd ud af at genbruge rester. Det samme gør Peter, som er kok på et bosted og er blevet mester i at få mest muligt ud af selv den mindste rest. Michael er køkkenansvarlig på en køkkenskole og gør en stor indsats for at styrke børns nysgerrighed på forskellige former for mad og spise klimavenligt.

Affaldssortering

Mange steder bliver der skruet op for affaldssorteringen, så meget mere kan genanvendes.

Michael arbejder fx på et rusmiddelcenter og har fået en idé til et nyt affaldssystem. Han går selv forrest og sorterer skraldet i hånden for at være sikker på, at der ikke er noget, der er røget i den forkerte spand. Michael tror på, at hans handlinger spreder sig som ringe i vandet - fra kollegaer til deres familier og ud i lokalsamfundet. 

Uddannelse og bæredygtighed 

Flere skoler og uddannelser har fokus på klima og bæredygtighed.

Kontoreleven Tommy har fx fået ideen til et projekt for 1. og 2. års kontorelever, hvor de i grupper skaber et bæredygtigt produkt, som skal fremvises i forvaltningerne.

Mange skoler arbejder med grøn energi, bæredygtighed og klima, og sammen med børnene sættes der fx fokus på vandforbruget på skoler, grønnere spisevaner og forurening.

Om "Medarbejdernes grønne ideer"

Danskerne er bedre til at fremme den grønne omstilling i hjemmet end på arbejdspladsen. Men hvis Danmarks klimamålsætning om at reducere CO2-udslippet med 70 procent frem mod 2030 skal opfyldes, skal vi huske den grønne omstilling på de mange kommunale arbejdspladser.

Derfor har KL og Forhandlingsfællesskabet med udgangspunkt i en aftale fra OK-21 igangsat en kampagne, der skal indsamle grønne ideer og løsninger til at fremme bæredygtighed og grøn omstilling inden for forskellige tematikker bl.a. affaldssortering, ressourceforbrug, genbrug og transport.

Kampagnen hedder "Medarbejdernes grønne ideer". Den opfordrer medarbejdere, ledere og arbejdspladser til at beskrive og indsende deres grønne idé. På baggrund af de indkomne ideer, vil der blive udvalgt 10 cases.

De 10 cases vil blive foldet mere ud i en række artikler, som præsenteres på denne temaside