Læreruddannet supervisor skal give plejebørn en bedre skolegang

Læreruddannet supervisor skal give plejebørn en bedre skolegang

Et projekt i Mariagerfjord Kommune støtter plejefamilier i at give børnene den bedst mulige tilknytning til skolen.

Af Mia Dalby Larsen 29/09/2015
Fremfærd

I Mariagerfjord Kommune vil plejefamilier få ekstra støtte til at sikre plejebørnene en god skolegang. I et pilotprojekt støttet af Fremfærd Særlige Behov har kommunen ansat en læreruddannet supervisor, som skal hjælpe, støtte og rådgive i, hvordan de sikrer, at børn i pleje får mest muligt ud af at gå i skole.

- Både forskning og vores egne erfaringer viser, at der er en høj procentdel af børn og unge i pleje, som ikke får en uddannelse eller ikke får job i samme grad som andre børn, siger Louise Skovhus, der er tværfaglig konsulent hos Børne- og Familiekonsulenterne i Mariagerfjord Kommune. Hun er også projektleder for det forsøg, der involverer nogle af kommunens 55 plejefamilier og anbragte børn mellem seks og 16 år.

Den læreruddannede supervisor tager hul på forskellige sider af at gå i skole. Det kan være helt konkret hjælp til at betjene elektroniske læringsmidler eller at sætte struktur og ramme for lektielæsning. Men det kan også handle om at skabe en god kontakt mellem plejeforældre og lærer.

- Det kan handle om inklusion, om hvordan barnet lærer bedst, om motivation til at ville i skole, eller om sammenhæng mellem det, der bliver fokuseret på i skolen og i hjemmet. Det kan også være, at der er noget viden om det konkrete barn, som det vil være godt for klasselæreren at have i forhold til det daglige arbejde med barnet, siger Louise Skovhus.

Hjælp til plejefamilier og udvikling af redskaber

Den nye supervisor træder ind i et tværfagligt team, der yder støtte til kommunens plejefamilier på forskellige områder. Man har blandt andet haft succes med at tilbyde de anbragte børn et årligt sundhedstjek, fordi sundhedsproblemer kan være årsager til problemer med den generelle trivsel.

Når det gælder uddannelsesområdet, så har man i kommunen generelt fokus på, at den tidligere skolegang betyder meget for børnenes videre forløb, og nogle af succeskriterierne for pilotprojektet drejer sig om at øge plejebarnets lyst til at gå i skole, og at supervisorteamet får nogle konkrete redskaber til at styrke samarbejdet mellem plejefamilier og skole. 

Projektet bliver stillet op som et forsøg, hvor nogle familier får tilknyttet supervisoren, og så er der en kontrolgruppe af familier, som ikke får den tilknytning. Holdet omkring projektet er lige nu i gang med at udarbejde en arbejdsskabelon for supervisoren, så han har et redskab at give råd og vejledning ud fra, men også så det bliver muligt at måle, om indsatsen virker.

Et af målepunkterne bliver den årlige læseudviklingstest, hvor alle børn får testet deres læsefærdigheder, og testen kan vise, om børnene gennemgår en udvikling rent fagligt. Indsatsen vil desuden også blive evalueret gennem spørgeskemaer til plejefamilierne

Et succeskriterie er også, at der komme til at foregå videndeling internt supervisorgruppen, for den læreruddannede supervisor sidder med nogle andre redskaber end de øvrige i gruppen, siger Louise Skovhus.

Indsatsen i dette projekt retter sig mod børn i skolealderen, men i Mariagerfjord Kommune er der stor fokus på tidlig indsats.

- Det er vores tanke, at hvis projektet giver et positivt resultat, så vil vi fra næste år udvide med børn helt ned til 0 år. Vi mener, at man kan forberede børn til skolegang allerede fra vuggestue og børnehave, siger Louise Skovhus.