Medicinsikre botilbud

Derfor arbejder botilbud med medicinsikkerhed

Medicinsikkerheden for borgere på botilbud kan højnes, når der er fokus på systematiske arbejdsgange, tværfagligt samarbejde og viden om medicin.

Af Bettine Romme Andersen 29/03/2023
Fremfærd

Medicin og medicinhåndtering på bosteder hører til et af de største risikoområder inden for patientsikkerhed. Det viser erfaringsopsamlinger fra Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn.

Borgere på botilbud har i gennemsnit et større forbrug af lægemidler end den øvrige befolkning, og de kan have mange psykiske og somatiske sygdomme på samme tid. Sammen med et ofte lavt funktionsniveau betyder det, at medicinering kan være endog endnu vigtigere at have fokus på for denne gruppe af borgere end andre.

Det har 10 kommuner derfor haft i projektet Medicinsikre botilbud fra 2020-2022. Her har i alt 15 botilbud vist, at det er muligt at skabe medicinsikkerhed for borgerne med systematiske arbejdsgange, tværfagligt samarbejde og med den grundlæggende viden om medicinsikkerhed på plads.

Botilbuddene har arbejdet med metoden Forbedringsmodellen fra "I sikre hænder".

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet Medicinsikre botilbud.

Projektet er afsluttet med en erfaringsopsamling med en spredningsguide, som andre kommuner og botilbud kan blive inspireret af.

Hent skabelon til PDSA-cirklen

Download Dansk Selskab for Patientsikkerheds skema til PDSA-cirklen.

 

Foto

Kasper Løftgaard

Erfaringsopsamlingen

Erfaringer fra projekt Medicinsikre botilbud 2020-2022 samt guide til kommuner og botilbud, der ønsker at forbedre medicinsikkerheden for borgerne.

 

Læs mere om Forbedringsmodellen
Forbedringsmodellens tre spørgsmål

Du kan læse meget mere om Forbedringsmodellen på Dansk Selskab for Patientsikkerheds hjemmeside og se en kort video om modellen tegnet og fortalt af chefkonsulent Liv Skøtt Nørregaard.

Medicinsikre botilbud