Medicinsikre botilbud

Systematik og prioritering har øget medicinsikkerheden

Det lange seje træk har virket på Dolmer Have. Fokus på stabile arbejdsgange giver færre utilsigtede hændelser med medicin.

Af Bettine Romme Andersen 12/01/2023
Fremfærd

Botilbuddet Dolmer Have i Norddjurs Kommune har været en del af Fremfærd-projektet Medicinsikre botilbud i to år.

I den periode har leder og medarbejdere arbejdet med at skabe mere systematik i medicinhåndteringen og etableret arbejdsgange, som sikrer langt færre utilsigtede hændelser med medicin.

Skarpe prioriteringer

Projektet har vist, at det for alle botilbud kræver hårdt arbejde at ændre på arbejdsgange og skabe en ny kultur og udvikling af det sundhedsfaglige område på botilbud.

Leder af Dolmer Have Carsten Pedersen fortæller, at en vigtig læring for ham har handlet om at have nogle skarpe prioriteringer i forhold til at have opmærksomhed på arbejdet med sikker medicinhåndtering.

- Det kræver rigtig meget systematik og rigtig meget faglighed. Derfor har jeg valgt at tage en medarbejder ud af normeringen for at skabe struktur og fastholde opmærksomheden på arbejdet, siger han.

Det er sygeplejerske Inga Jørgensen, som har fået en koordinerende rolle på Dolmer Have i forhold til indsatsen med medicinsikkerhed.

Lille effektiv arbejdsgruppe

Inga Jørgensen fortæller, at da projektet gik i gang, var de syv medarbejdere med i forbedringsgruppen. Men det blev for svært at mødes hyppigt nok. Derfor sadlede de om og blev en lille og effektiv gruppe bestående af Inga Jørgensen, social- og sundhedsassistent Dorte Bavne og en socialpædagogisk medarbejder.

Og så kom der skub i tingene.

- Vi har arbejdet med mange arbejdsgange blandt andet medicinbestilling. Vi har indført tablets til registrering, som personalet har med rundt, og vi har indført patientsikkerhedskalenderen, fortæller Inga Jørgensen.

Og for at lykkes med en forbedring af medicinsikkerheden er det vigtigt, at både det sundhedsfaglig og det pædagogfaglige perspektiv er med, siger Carsten Pedersen.

- Det er ligesom to cirkler, der lapper ind over hinanden. De pædagogfaglige medarbejdere har fået forståelse for det sundhedsfaglige perspektiv, og det sundhedsfaglige personale har set, at der er meget socialpædagogisk arbejde i det sundhedsfaglige, siger han.

Røde og grønne dage

Særligt patientsikkerhedskalenderen vakte interesse hos medarbejderne, for med den kan man følge med i, hvordan det går med medicinsikkerheden. Hver dag krydser medarbejderne af på kalenderen, om der var utilsigtede hændelser (UTH) med medicin. Grøn betyder ingen UTH, mens rød betyder, at der var én UTH.

- Vores kolleger er glade for kalenderen, for den giver ejerskab til arbejdet og viser meget visuelt, at de skal undgå de røde dage og have flest grønne, siger Dorte Bavne.

Adviseringer og medicinansvarlige

Dolmer Have har i projektet også indført en digital advisering på deres tablet, som to timer efter morgenmedicin 'husker' den medicinansvarlige på at tjekke, at alt er ok.

- Så kan vi nå at redde det, hvis en morgenmedicin ikke er givet, så på den måde kan vi hele tiden følge det til dørs, siger sygeplejerske Inga Jørgensen.

Opgaven med at være medicinansvarlig skifter mellem alle medarbejdere på bostedet.

Derudover er fire socialpædagogiske medarbejdere blevet ekstra uddannet i medicin via det lokale apotek, og det sundhedsfaglige personale kan uddelegere visse opgaver til dem.

Og det er social- og sundhedsassistent Dorte Bavne rigtig glad for.

- Når vi får spørgsmål fra det pædagogiske personale, så bringer det vores faglighed på banen på en måde, vi ikke har tænkt på før. Og personalet har været meget nysgerrige på sikkerheden omkring medicinhåndteringen og fået forståelse af, at man ikke skal forstyrre en kollega, der doserer medicin, fordi de selv har haft det i hænderne, siger hun.

Forbedringer med PDSA

I projektet har de deltagende botilbud brugt Forbedringsmodellen og PDSA-cirklen til at lave afprøvninger af nye arbejdsgange, som de forventer vil skabe en forbedring.

Det er Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som har introduceret botilbuddene til modellen, som Dolmer Have har taget til sig.

- Metoden får os til at stoppe op og ikke komme med handlinger fra en start. Det er et analyseredskab, som både ledelsesmæssigt og medarbejdermæssigt giver en fælle forståelse af, hvor er vi henne i processen, og hvad skal vi gøre nu, siger Carsten Pedersen.

Lige nu bruger Dolmer Have værktøjet i forbindelse med implementeringen af nogle nye tiltag i dokumentationssystemet Nexus.

Fastholdelse af de gode vaner

Alle de gode forbedringer, som Dolmer Have har skabt, skal fastholdes, så de gode vaner ikke løber ud i sandet. Det er der lagt en plan for.

- Vi har skabt en systematik ved, at de sundhedsfaglige medarbejdere har møde hver torsdag, hvor eventuelle UTH'er bliver gennemgået, og så er medicinsikkerhed et punkt på hvert personalemøde, siger Carsten Pedersen.

Dolmer Have har lavet det sådan, at når der er en UTH - eller en rød dag på kalenderen - så bliver fejlen og baggrunden skrevet bag på kalenderen, så den kan evalueres.

- Det er en god måde at holde styr på de fejl, der sker. For så kan vi altid se: Hvad skete der, og er der noget, vi kan gøre anderledes? siger Inga Jørgensen.

Viden fra projektet skal også spredes i kommunen. Derfor skal Inga Jørgensen sammen med Dorte Bavne og repræsentanter fra et andet botilbud fra Norddjurs, som også har deltaget i projektet, holde oplæg om, hvad de har opnået af resultater på et netværksmøde, hvor ledere fra både handicap og ældre og omsorgs-forvaltningerne deltager.

Hent skabelon til PDSA-cirklen

Download Dansk Selskab for Patientsikkerheds skema til PDSA-cirklen.

 

Billedtekst

Sygeplejerske Inga Jørgensen fortæller om Dolmerhaves indsats med at forbedre medicinsikkerheden på projektets sidste læringstræf i november.

Om Dolmer Have

Dolmer Have er et botilbud med døgndækning.

Botilbuddets målgruppe er personer med svære psykiatriske problemstillinger og/eller dobbeltdiagnoser som bor i egen bolig.

Der bor 20 beboere, og så er der to midlertidige boliger.

Der er 20 medarbejdere.

Om projektet Medicinsikre botilbud
Fremfærd Særlige Behov

Projektets formål er at øge patientsikkerheden for borgere på botilbud ved at nedbringe antallet af fejl med medicinering.

Det skal ske ved at arbejde med metoderne fra "I sikre hænder" på en række botilbud i 10 kommuner.

Botilbud i de deltagende kommuner får hjælp og støtte fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Projektet afsluttes med, at der udvikles en spredningsguide, som andre kommuner og botilbud kan blive inspireret af, ligesom det opdaterede materiale bliver stillet til rådighed for andre kommuner og botilbud.

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet Medicinsikre botilbud

Medicinsikre botilbud