Boformer

Få tips til den gode flytning
Da det psykiatriske bosted Ryttermarksvej i Kolding skulle flytte, gik en lang og grundig proces i gang. En flytning handler nemlig både om fysiske rammer og kultur.