Boformer

Medicinsikre Botilbud
Følg med på siden, som handler om at øge patientsikkerheden for borgere på botilbud ved at nedbringe antallet af fejl med medicinering.
Sådan arbejder I med SMTTE-modellen
Når I tager udgangspunkt i de mål, der allerede er beskrevet i borgerens kommunale handleplan, bliver SMTTE hurtigt integreret i den daglige praksis og kan fungere som en måde at dokumentere arbejdet på. Der skal sættes overkommelige mål, og I må ikke være bange for at gå i gang.