Råd 5

Redskaber: Brug viden om persontyper og borgergrupper

Giv medarbejderne redskaber til at aflæse og betjene borgere med særlige behov. Lær f.eks. af lokale aktører, som kender typiske borgergrupper godt.

Af Fremfærd 24/01/2018

Sådan gør du

  • Giv medarbejderne relevante redskaber til at betjene de persontyper og borgergrupper, som I ofte møder i jeres borgermodtagelse.
  • Redskaberne skal hjælpe medarbejderne med at aflæse kropssprog og mimik og med at forstå de forskellige måder, som borgerne kan reagere på i borgermodtagelsen.

Sørg for at medarbejderne kan betjene alle borgere på en god måde, ved at:

  • give medarbejderne redskaber til at forebygge og håndtere situationer ud fra en viden om personlighedstyper.
  • afholde kurser eller møder, hvor medarbejderne får redskaber til at skabe rammerne for et godt møde med de borgergrupper, som de oplever ’fylder mere og mere’ i borgermodtagelsen og har særlige behov (f.eks. borgere med demens).
  • samarbejde med og lære af lokale aktører uden for huset, der har praktisk erfaring fra f.eks. det sociale område

Da man kommunalt overgik til selvbetjening, tænkte vi, at de borgere, der i fremtiden kommer til borgerservice, vil være dem, der ikke kan klare sig selv. Derfor arbejdede vi meget med persontyper, så medarbejderne havde nogle redskaber.

Leder af Borgerbetjeningen, Aarhus

Gå videre til råd nr. 6: Gør hjemmesiden til et godt sted at starte for borgeren

Læs: Sådan skaber I selv forbedringer i borgermodtagelsen

Gå til forsiden: Få overblikket over hele projektet