Råd 7

Redskaber: Brug redskaber til at samarbejde

Samarbejd om at skabe faste og professionelle rammer for møder med borgerne, f.eks. ved hjælp af en tavle eller kalender.

Af Fremfærd 24/01/2018

SÅDAN GØR DU

Afhold et kursus eller møde med deltagelse af både betjente, sagsbehandlere mv., hvor I laver retningslinjer for samarbejdet.

Det medvirker til, at:

  • borgerne oplever mødet med medarbejderne som professionelt
  • medarbejderne kan skabe ro for borgere, som trives i genkendelige rammer.

Det medvirker også til, at medarbejderne får en:

  • mere åben måde at snakke om opgaver med kollegaer
  • højere grad af samarbejde og kollegaskab
  • bedre håndtering af svære møder som f.eks. det første møde med borgere på baggrund af en underretning
  • klar fordeling af ansvar mellem medarbejdere

På kurset eller mødet, hvor de fælles retningslinjer aftales, kan medarbejderne i fællesskab også udvikle andre redskaber til at samarbejde, der f.eks. kan understøtte en løbende dialog mellem betjent, sagsbehandler mv. i forbindelse med møder med borgere.

Redskaberne kan f.eks. være:

  • en fælles tavle
  • en fælles kalender
  • en fælles FAQ-liste med typiske spørgsmål fra og svar til borgerne

Betjentene er gode til at gå hen og sige: ”Er alt okay her? Jeg synes, der blev talt lidt højt”. Eller måske spørge sagsbehandleren, om der er brug for en pause. Dét er nogle ventiler, som er gode at bruge i møder, der er svære for borgeren.

Leder af borgercenter, København

Gå videre til råd nr. 8: Fortæl borgerne, hvad I kan hjælpe med

Læs: Sådan skaber I selv forbedringer i borgermodtagelsen

Gå til forsiden: Få overblikket over hele projektet