TRIO Møllegården

Trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø er en holdsport

SPARK-forløb skruer op for det gode samarbejde og forståelsen mellem to stuer med hver sin kultur.

Af Sine Molbæk-Steensig 05/12/2023

- Vi kommer ingen vegne, hvis vi læner os tilbage og tænker, ”det må ledelsen tage sig af”. Hvis man vil forbedre det psykiske arbejdsmiljø, så er det en holdsport!

Det er arbejdsmiljørepræsentant Anette Forsberg Petersen, der sætter ord på, hvad der skal til, når man vil skabe kulturforandringer på en arbejdsplads. Vi befinder os i en SPARK-workshop på Børnehuset Møllegården i Slagelse Kommune. Møllegården er et integreret dagtilbud for børn i alderen 0-6 år.

Med til workshoppen er leder Charlotte Harrild, tillidsrepræsentant Heidi Miszczuk og arbejdsmiljørepræsentant Anette Forsberg Petersen. TRIOen har over det sidste år haft møder med SPARK-konsulenten Lea Gaulshøj Thomsen for at støtte vuggestueafdelingen i et styrket samarbejde mellem to stuer. Det er den afsluttende workshop i et længere forløb med fokus på psykisk arbejdsmiljø.   

Dørene er åbne

- Helt konkret så står dørene oftere åbne mellem de to stuer nu, og der er mere samarbejde og samtale.

Leder Charlotte Harrild er i gang med at fortælle, hvilken forskel hun ser i dagligdagen i Møllegården i forlængelse af SPARK-forløbet.

Forløbet tager udgangspunkt i et ønske gennem længere tid om at styrke samarbejdet og arbejdsfællesskabet blandt medarbejderne i Møllegårdens vuggestue, der består af 2 stuer.

- Vi har at gøre med to dejlige – men også meget forskellige – stuer med forskellig pædagogisk tilgang til arbejdet. De har forskellig tilgang til strukturen og den pædagogiske planlægning af det daglige arbejde med børnene på stuerne, fortæller Charlotte Harrild. 

Før SPARK-forløbet arbejdede de to stuer mest sammen i ydertimer og ferieperioder, når antallet af børn var lavt, og i forbindelse med en række faste aftaler om ”storgruppe”, ”mellemgruppe” og de helt små på tværs af stuerne. Men derudover arbejdede man mest hver for sig med fokus på sin egen stue. Hvis der fx opstod sygdom eller andre problematikker på den ene stue, var det ikke altid et naturligt skridt at bede nabostuen om hjælp.

SPARK-forløbet har bl.a. ført til, at Møllegårdens fælles personalemøder nu er delt op, så vuggestue- og børnehavepersonale er hver for sig de første 45 minutter.

- Det giver et øget samarbejde og fælles forståelse for vuggestuens fælles dagligdag, samt letter vores planlægning af aktiviteter og samarbejde, siger Charlotte Harrild.

Vi behøver ikke være ens

- Jeg oplever, at vi er et andet sted nu. De to stuer hjælper hinanden mere, særligt når det brænder på, og dialogen er bedre. Børnesynet er stadig vidt forskelligt, men der er blevet en anden accept af hinandens måde at gøre tingene på. Vi behøver ikke være ens, så længe slutresultatet, nemlig børn, der kan magte eget liv også som 0-2 årig, er ens.

Det siger tillidsrepræsentant Heidi Miszczuk og fortæller, at TRIOen brugt noget af SPARK-forløbet på at skabe et dybere kendskab mellem de to stuer, som tidligere kunne være uforstående overfor hinandens valg og prioriteringer. 

Kendskab gøder det gode samarbejde

TRIOen har bl.a. brugt værktøjet ”En guide til at arbejde sammen med mig” for at sætte gang i den proces. Grundtanken er, at det er lettere at arbejde sammen, når vi kender os selv og ved, hvad der trigger os og gør os glade i arbejdet, og vi kender til hinandens forskelligheder og finurligheder.

Det er vigtigt at justere værktøjet, så arbejdspladsen kun svarer på de spørgsmål, der er passende for én og for fællesskabet. Det opdagede TRIOen, da nogle af medarbejderne gav udtryk for, at spørgsmålene gik for tæt på.

- Så måtte vi bare tilpasse, så alle kunne føle sig tilpasse, siger arbejdsmiljørepræsentant Anette Forsberg Petersen.

TRIOen er glad for værktøjet, men forklarer, at man selvfølgelig ikke fikser psykologisk tryghed med et snuptag. Til gengæld er det et godt udgangspunkt og et sted at starte.

En guide til at arbejde godt sammen med mig

Her får du Anne-Mette Sohns skema "En guide til at arbejde godt sammen med mig", der kan danne udgangspunkt for at lære hinanden bedre at kende i de enkelte teams.

Der er bl.a. spørgsmål som:

 • Jeg synes, det er svært at være på arbejde når:
 • Jeg sætter især pris på disse kvaliteter hos mine kolleger:
 • Når jeg føler mig presset, har jeg brug for:

Læs mere om metoden

Download skema hos Anne-Mette Sohn 

Væk fra ”I bestemmer alt muligt hen over hovederne på os”

Undervejs i workshoppen bliver det tydeligt, at TRIOen i børnehuset Møllegården kæmper med en udfordring, som rigtig mange TRIOer landet over kan nikke genkendende til.

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten har ikke deres dagligdag tæt på alle medarbejdere. I Møllegården er de begge knyttet til børnehaveafdelingen, og der er derfor ikke en direkte forbindelse til vuggestuen.

- Der er en afstand. Vi kender ikke vuggestuernes dagligdag og udfordringer på samme måde, som vi kender kollegerne og dynamikkerne på vores egne stuer. Det er en udfordring, som vi må tage alvorligt, siger tillidsrepræsentant Heidi Miszczuk.

Problematikken blev ekstra tydelig, da en medarbejder på et tidspunkt gav udtryk for en frustration over, at TRIOen diskuterede og besluttede ”hen over hovederne” på medarbejderne fra vuggestuen. TRIOen måtte tydeliggøre, at samarbejdet med SPARK ikke var et forløb med de implicerede medarbejdere, men et samarbejde, hvor TRIOen selv skulle arbejde med kollegerne, med støte og vejledning af SPARK-konsulenten.
LÆS OGSÅ: Derfor arbejder SPARK med TRIOer og MED-udvalg

Derfor valgte TRIOen at lægge ekstra vægt på at involvere medarbejderne i forløbet:

- Efter min mening er det vigtigste, vi har fået med fra SPARK-forløbet, at vi er blevet meget bedre til at få kollegerne med. Det er gode værktøjer til involvering, vi har fået af SPARK-konsulenten, men det handler også om, at vi simpelthen tænker på en anden måde. Vi kender vuggestuens medarbejdere bedre nu, og de kommer mere til os af sig selv, fortæller arbejdsmiljørepræsentant Anette Forsberg Petersen.

Værktøjet Blomsten

"Blomsten" er et af de værktøjer, TRIOen har brugt til at involvere kollegerne.

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten faciliterede en proces omkring, hvordan vuggestuerne i højere grad kan hjælpe hinanden, når der er pres på. 

Se Blomsten i stor størrelse

Prøv selv at arbejde med værktøjet Blomsten

TRIOen står stærkere

Dagens workshop er ved at være forbi. TRIOen er enig om, at nu handler det om at holde fast i de gode takter. De næste medarbejdermøder er lagt i kalenderen, og der er overblik over de løse ender, der skal samles op på.

SPARK-konsulent Lea Gaulshøj Thomsen er ved at runde dagen af og beder TRIOen om at overveje, hvilke læringspunkter og indsigter de tager med fra forløbet.

- Jeg er blevet endnu mere opmærksom på vigtigheden af et godt TRIO-samarbejde. Vi har hele tiden haft et godt samarbejde, men det er kun blevet bedre i det her forløb. Jeg synes virkelig, vi har rykket os, og jeg er stolt over, hvordan vi rykker institutionen, siger leder Charlotte Harrild.

Hele arbejdspladsen skal med

Arbejdsmiljørepræsentant Anette Forsberg Petersen oplever, at TRIOen er blevet bedre til at gribe fat om problemerne, når man hører noget på vandrørene.

- Jeg er blevet bekræftet i, hvor vigtigt det er, at kollegaerne oplever at blive hørt og forstået, fortæller hun.

Tillidsrepræsentant Heidi Miszczuk er blevet opmærksom på, at man skal skynde sig langsomt, så alle kommer med:

- Og så er vi blevet skarpere på at tage ansvar og opgaven på os som TRIO, men også hjælpe andre med at gøre det samme. Som Anette siger, så er psykisk arbejdsmiljø og trivsel en holdsport, og hvis vi skal lykkes, så skal vi have hele arbejdspladsen med.

Kunne et gratis SPARK-forløb være noget for din arbejdsplads?

SPARK tilbyder støtte indenfor temaerne:

 • Forandringer & omstillinger 
 • Forbedret samarbejde mellem medarbejdere og/eller ledere
 • Risiko for vold og trusler
 • Chikane og mobning
 • Alenearbejde 
 • Problemstillinger i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse

Læs mere og ansøg

Billedtekst

Fra venstre: leder Charlotte Harrild, arbejdsmiljørepræsentant Anette Forsberg Petersen og tillidsrepræsentant Heidi Miszczuk

SPARK og psykologisk tryghed

Når SPARK – Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne – støtter arbejdspladser i at styrke det psykiske arbejdsmiljø, så spiller graden af psykologisk tryghed en væsentlig rolle for, om det kan lykkes. Det gælder både internt i TRIO/MED og på hele arbejdspladsen.

Psykologisk tryghed er nemlig fundamentet for det gode psykiske arbejdsmiljø, dialogen og samarbejdet på arbejdspladsen, og derfor er der flere af SPARKs metoder og greb, der på forskellig vis højner graden af psykologisk tryghed. SPARK arbejder for at skabe en platform, der får forskellige perspektiver og stemmer i spil, fordi det understøtter mere ejerskab, mening, bedre processer og handlinger i praksis.

SPARK-linjen: Få hjælp til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø 

33 70 34 00

SPARK-linjen er til dig der: 

 • Er AMR, TR eller leder i et MED-udvalg, en arbejdsmiljøgruppe, eller indgår i et TRIO samarbejde

Det kan I få hjælp til:

 • Sparring om arbejdet med psykisk arbejdsmiljø i netop jeres situation
 • Inspiration til metoder og værktøjer I kan bruge
 • Ideer og redskaber til samarbejdet i MED-udvalg og TRIO
 • Afklaring om hvorvidt et SPARK-forløb er noget for jeres arbejdsplads

SPARK-linjen er åben mandag til torsdag mellem 9-14 på telefon 33 70 34 00.

Du kan også skrive til os på info@sparkweb.dk og aftale et tidspunkt, hvor vi ringer dig op eller mødes virtuelt.

SPARK menu