Hvad er psykologisk tryghed

Hvad er psykologisk tryghed?

Psykologisk tryghed er et af tidens store buzzwords - og med god grund. Det er nemlig forudsætningen for trivsel på arbejdspladsen.

Af Sine Molbæk-Steensig 09/10/2023

Er der plads til at være i tvivl og stille spørgsmål på din arbejdsplads, eller er man bange for at fremstå dum eller usikker, eller som om man angriber kollegernes faglighed? Kan man præsentere sin leder eller kolleger for en halvfærdig idé? Kan man begå en fejl og ikke være bange for at tale om den?

På arbejdspladser med en høj grad af psykologisk tryghed er der en forventning om, at man deler sine idéer, spørgsmål, uenigheder, bekymringer og fejl i det daglige samarbejde. Der sættes pris på input fra kollegerne, som fællesskabet kan lære af, og det gør det muligt at arbejde mere effektivt og forebygge problemer.

Afdelingen med flest fejl leverede de bedste resultater

Ved en tilfældighed opdagede forskeren Amy Edmondson, at de bedst fungerende teams på en række hospitaler begik flere fejl end de knap så godt fungerende teams – eller gjorde de nu det?

Det viste sig, at de bedre teams registrerede flere fejl end de mindre effektive teams, fordi de havde en kultur, hvor man blev tilskyndet til at tale højt om fejl og tvivl og ikke blev mødt med irettesættelser eller tavshed. Ved at tale åbent om fejlene blev det muligt at undersøge, hvordan man kunne forhindre dem fremover, og det styrkede medarbejdernes trivsel, læring og udvikling – og ikke mindst løsningen af kerneopgaven.

Tryghed ved at være sig selv

Psykologisk tryghed handler i bund og grund om troen på, at man ikke bliver ydmyget eller straffet, hvis man taler højt om fejl, tvivl, spørgsmål, uenighed eller ideer, og hvor mennesker er trygge ved at udtrykke sig og være sig selv.

SPARK og psykologisk tryghed

Når SPARK – Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne – støtter arbejdspladser i at styrke det psykiske arbejdsmiljø, så spiller graden af psykologisk tryghed en væsentlig rolle for, om det kan lykkes. Det gælder både internt i TRIO/MED og på hele arbejdspladsen.

Psykologisk tryghed er nemlig fundamentet for det gode psykiske arbejdsmiljø, dialogen og samarbejdet på arbejdspladsen, og derfor er der flere af SPARKs metoder og greb, der på forskellig vis højner graden af psykologisk tryghed. SPARK arbejder for at skabe en platform, der får forskellige perspektiver og stemmer i spil, fordi det understøtter mere ejerskab, mening, bedre processer og handlinger i praksis.

  Psykologisk tryghed bidrager til en arbejdspladskultur, hvor:

  • Ingen frygter at blive set på som uvidende, inkompetente eller forstyrrende.
  • Alle tør indrømme fejl, stille spørgsmål, udveksle information, komme med forslag, give tilbagemeldinger eller feedback.
  • Ingen i gruppen vil afvise, udskamme eller på anden måde straffe nogen for at dele tanker og tale ud.

  Et kollektivt ansvar

  Vi bidrager alle til psykologisk tryghed på vores arbejdsplads gennem vores daglige kommunikation og interaktion med hinanden.

  Det første, vi kan gøre, er at interessere os for, hvordan det står til med netop oplevelsen af psykologisk tryghed på vores arbejdsplads eller i vores team.

  Vi kan spørge os selv: Hvordan ser det ud med den psykologiske tryghed i vores enhed? Hvordan oplever jeg det? Hvordan oplever min kollega det? Hvad har jeg brug for fra mine kolleger for at føle en højere grad af psykologisk tryghed? Hvordan bidrager jeg selv til andres oplevelse af psykologisk tryghed?

  Vi kan bidrage til at øge den psykologiske tryghed, når vi:

  • Lytter, før vi taler
  • Er nysgerrige på andres perspektiver
  • Interesserer os for og giver plads til andres ideer og input
  • Tænker over, hvordan vi reagerer, fx når kolleger stiller spørgsmål, undrer sig, er usikre, beder om hjælp, kommer med kritik osv.
  • Viser, at vi sætter pris på denne type input og ser dem som muligheder for læring fremfor at reagere eksempelvis afvisende eller med tavshed
  • Beder om og giver feedback (NB: Det er vigtigt, at feedbacken er specifik, konstruktiv og anerkendende)

  Et særligt ansvar hos lederne

  Psykologisk tryghed er et fælles ansvar, men der ligger et særligt ansvar hos ledelsen. Hvis lederen ikke kan gå forrest og indrømme fejl eller tale om de ting, der er svære, så er det svært for medarbejderne at gøre det.

  Her har relationen mellem medarbejdere og leder stor betydning for den psykologiske tryghed. Det indebærer blandt andet, at lederen er anerkendende og nærværende, viser tillid, lytter og er konsekvent.

  Læs mere om ledelse og psykologisk tryghed

  Derfor er psykologisk tryghed vigtigt

  Psykologisk tryghed er vigtigt, fordi det:

  • Højner kvaliteten af vores arbejde: Ved at tale åbent om fejl kan vi lære af dem og forbedre praksis. Teams præsterer bedre, når der er en kultur præget af gensidig tillid og respekt.
  • Skaber nye løsninger på komplekse udfordringer, når vi deler vores undren, viden og ideer.
  • Skaber bedre trivsel: Ved at tale højt om bekymringer, følelse af magtesløshed, tvivl m.v. kan vi bedre rumme disse følelser hos hinanden. Vi bliver mindre slidte, når vi kan ”ventilere” vores usikkerhed.
  • Øger organisationens fastholdelsesevne: Et trygt arbejdsmiljø er en grundsten i tilknytning til arbejdspladsen og medarbejdere, der bliver længere på samme arbejdsplads.
  • Gør det muligt i højere grad at drage nytte af de forskellige potentialer og perspektiver, medarbejderne har.

  SPARK sætter fokus på psykologisk tryghed

  I den næste tid sætter SPARK - Samarbejde om Psykiske ARbejdsmiljø i Kommunerne - fokus på begrebet psykologisk tryghed, og hvordan I kan styrke det på jeres arbejdsplads.

  Så hvis du vil vide mere om psykologisk tryghed og blive præsenteret for forskellige redskaber og værktøjer til at arbejde med det, så skriv dig op til VPT’s nyhedsbrev om organisation og udvikling, så får du besked, hver gang der kommer nyt.

  Se eksempel på SPARKs arbejde med psykologisk tryghed på en arbejdsplads

  Vi løser kerneopgaven bedre, når vi tør være sårbare
  Psykologisk tryghed på botilbud efter SPARK-forløb. 

  Botilbuddet Skelhøj bruger blandt andet værktøjet "En guide til at arbejde godt sammen med mig"

  Læs artiklen

  SPARK menu