Mia Nyborg Jørgensen

De nye akademikere kommer! Og de har andre forventninger til jobbet

En ny generation er på vej på arbejdsmarkedet, og deres tilgang til arbejdet er fundamentalt anderledes end de ældre generationer. Og det kan slå gnister.

Af Sine Molbæk-Steensig 07/11/2023

- Engang gav det mening at love nyuddannede udvikling og spændende opgaver på langt sigt for at fastholde dem på arbejdspladsen – det gør det ikke længere. De unge har simpelthen nogle andre forventninger til det at gå på arbejde, og de er hurtige til at søge arbejde et andet sted, hvis de ikke trives.

Det fortæller Mia Nyborg Jørgensen, foredragsholder og specialkonsulent i Komponent - Kommunernes Udviklingscenter - og specialiseret i ledelse af unge og en af hovedkræfterne bag Væksthus for ledelses undersøgelse "Ledelse af unge".

Arbejdstagers marked

Der er kommet nye boller på suppen, hvad angår unges vej ud på arbejdsmarkedet.

Vi er gået fra arbejdsgivers marked, hvor man som nyuddannet skulle være taknemmelig for at få en fod indenfor til en situation, hvor kommunale arbejdspladser i dag i langt højere grad må lægge sig i selen for at tiltrække de rette medarbejdere og ikke mindst tilknytte dem arbejdspladsen, så de bliver i længere tid.

Generationsforskelle kan slå gnister

- Den største forskel på de unge og de lidt ældre generationer er nok, at de unge er præget af en anden tid og en anden opdragelse, og derfor kan være mere individorienterede og helt åbent stiller spørgsmål som: Hvad får jeg ud af denne stilling? Hvor er min personlige og faglige udvikling i denne opgave? Det kan virke som en rød klud i hovedet på ledere og medarbejdere, der har været på en arbejdsplads i mange år og er opdraget med, at man skal yde, før man kan nyde, siger Mia Nyborg Jørgensen.

Til gengæld er de unge ofte meget dedikerede og går til opgaven med liv og sjæl, når de kan se meningen med det hele og føler, de kan bidrage.

Netop mening og indflydelse på arbejdet spiller en stor rolle for de unges motivation. De er formet af en tid, hvor deres input er blevet vurderet højt, både i familien og på uddannelsesinstitutioner. De er opdraget til kritisk tænkning og forventer indflydelse. Helt nyudklækkede kandidater er fx ikke blege for at pege på processer på arbejdspladsen, som fungerer mindre optimalt og foreslå forbedringer.

- Det er en kæmpe styrke, at de unge ikke er bange for at sætte spørgsmålstegn ved det etablerede, men det kan også skabe gnidninger mellem generationerne, for nogle fra den ældre generation kan opleve det som kritik og mangel på respekt, fortæller Mia Nyborg Jørgensen.

Use me or loose me

I dag venter mange arbejdspladser på, at de unge bliver mere erfarne, før de får de udviklende opgaver. De risikerer bare, at netop denne venten resulterer i, at de unge i mellemtiden søger grønnere græsgange, fordi de ikke føler, at deres potentiale bliver forløst, og deres evner bliver værdsat.

- Noget af det, vi kan se, der fungerer godt både for arbejdspladser og for de unge, er, når de unge med det samme får lov at løse konkrete opgaver og får sat deres kompetencer i spil - også selvom de endnu ikke har indsigt i "hele den komplicerede biks". På den måde kan de udvikle et lille hjørne af deres faglighed ad gangen.

Anciennitet giver ikke automatisk autoritet

Et andet sted, hvor det kan slå gnister mellem generationerne, er på spørgsmålet om autoritet versus anciennitet.

- De unge kan ikke se, hvorfor deres mening og input automatisk skulle være mindre værd end en kollegas med flere år på bagen, og de vil ikke bare affejes, fortæller Mia Nyborg Jørgensen.

Respekten kommer, når kollegaer med høj faglighed deler ud af deres viden og støtter de unge i selv at nå et højere niveau. For de unge vil enormt gerne lære af de erfarne og være med til at udvikle arbejdspladsen.

Nyt projekt vil udvikle onboardingforløb – vil I være med?

Kan I genkende jeres arbejdsplads i nogle af de opridsede temaer og problematikker? Kunne I tænke jer at blive del af et gratis forløb, hvor I får viden om onboarding, læring, trivsel og fastholdelse?

KL og Akademikerne (AC) har netop igangsat et projekt, der skal hjælpe nyuddannede akademikere godt i gang med deres første job og understøtte kommunale arbejdspladser i at skabe en god start for dem, så deres trivsel, tilfredshed og fastholdelse bliver styrket.

Projektet skal udvikle og afprøve onboardingforløb for nyuddannede akademikere, og det skal udmunde i konkrete redskaber, som andre kommunale arbejdspladser kan bruge.

Fredericia og Køge Kommune er allerede gået i gang med at planlægge deres læringsforløb, men I kan stadig nå at være med. Der er plads til en arbejdsplads til – og I kan være alt fra en hel kommune til et mindre sted med en relativ høj andel af akademikere.

Hvad får I ud af at være med
  • Et gratis forløb for arbejdspladsen med konsulenthuset Maple, hvor I udvikler og afprøver konkrete redskaber og introduktionsordninger. Maple faciliterer alle projektets aktiviteter.
  • Viden om onboarding, læring, trivsel og fastholdelse
  • Mulighed for at sparre og vidensdele med andre arbejdspladser med input fra Maples konsulenter
  • Støtte til at udvikle og tilrette redskaber og introduktionsordninger, så de passer til netop jer
  • Støtte til implementering af de nye redskaber og introduktionsordninger

Læs mere om projektet og ansøg

Vil du vide mere om den unge generation på arbejdsmarkedet?

Udviklingsmuligheder, frie rammer, kontinuerlig feedback og et stærkt kollegialt fællesskab. Det er noget af det, de unge medarbejdere efterspørger.

Lederweb har udgivet et magasin, hvor du får seks konkrete råd om ledelse af de unge medarbejdere.
Besøg Væksthus for Ledelse

Interesseret i onboarding?

Skab en god start for nyansatte.

Besøg temasiden Nøglen til en god start