Nyuddannede akademikere på arbejdsmarkedet

Bliv bedre til at onboarde nyuddannede akademikere

INVITATION: Skab trivsel og tilknytning til arbejdspladsen, løft den faglige kvalitet, og bliv klogere på onboarding i nyt projekt.

Af Sine Molbæk-Steensig 22/08/2023
AC,
KL

Overgangen fra studieliv til arbejdsmarkedet kan være svær. Mange nyuddannede kandidater oplever et stort gab mellem det, de har lært på studierne, og den virkelighed, de skal arbejde i. Det kan give en skæv start på arbejdslivet og koste både den nyuddannede og arbejdspladsen tid og kræfter.

KL og Akademikerne (AC) har derfor igangsat et projekt, der skal hjælpe nyuddannede akademikere godt i gang med deres første job og understøtte arbejdspladser i at skabe en god start for de nye akademikere, så deres trivsel, tilfredshed og fastholdelse bliver styrket.

Projektets formål

Projektets formål er at udvikle og afprøve onboardingforløb for nyuddannede akademikere. Det skal udmunde i konkrete redskaber til kommunale arbejdspladser, som skal højne både tilfredshed, den faglige kvalitet og fastholdelse af de nyuddannede akademikere.

Hvem kan være med?

Vi søger kommunale arbejdspladser, der har lyst til at være med. Vi er interesserede i arbejdspladser af forskellig størrelse, så I kan være alt fra en hel kommune til et mindre sted med en relativ høj andel af akademikere.

Det får I

 • Et gratis forløb for arbejdspladsen med konsulenthuset Maple, hvor I udvikler og afprøver konkrete redskaber og introduktionsordninger. Maple faciliterer alle projektets aktiviteter.
 • Viden om onboarding, læring, trivsel og fastholdelse
 • Mulighed for at sparre og vidensdele med andre arbejdspladser med input fra Maples konsulenter
 • Støtte til at udvikle og tilrette redskaber og introduktionsordninger, så de passer til netop jer
 • Støtte til implementering af de nye redskaber og introduktionsordninger

Det kræver det at være med

Projektet løber fra november 2023 til december 2024 og kræver følgende involvering:

 • At arbejdspladsen i starten af forløbet udpeger en kontaktperson og forankrer indsatsen i en mindre gruppe, hvor både ledelse og medarbejdersiden er repræsenteret, fx et lokal MEDudvalg
 • At et mindre antal nøgleaktører (f.eks. ledere, mentorer, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, HR), deltager i et opstartsmøde og to halvdagsworkshops i løbet af projektet
 • At arbejdspladsen inviterer en lille håndfuld nyuddannede akademikere (max 3 års anciennitet) til at deltage i et dybdeinterview i efteråret 2023
 • At kommunen udsender et kort spørgeskema til nyuddannede akademikere i efteråret 2023
 • At arbejdspladsen deltager i et forløb i 2024, hvor arbejdspladsen udvikler og afprøver konkrete introduktionsordninger og redskaber
 • At forløbet afslutningsvist evalueres

Tilmeld jer nu

Lyder det som noget for jer? Så skynd jer at skrive til Nina Roth (niro@kl.dk) eller Peder Helms (phe@ac.dk). Skriv et par linjer om jeres arbejdsplads og jeres formål med at indføre eller videreudvikle introduktionsordninger.

Projektets resultater formidles løbende på portalen Viden på Tværs (www.vpt.dk)

Hvem står bag projektet

Konsulenthuset Maple er ekstern konsulent på projektet og faciliterer alle projektets aktiviteter. Maple benytter etnografiske metoder til at udforske arbejdspladsens behov, og står derefter for processen med at udvikle og teste handlingsrettede løsninger i samarbejde med arbejdspladsen, AC og KL.

AC – Akademikerne er hovedorganisation for 28 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. AC arbejder sammen med medlemsorganisationerne for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked og øge akademikernes indflydelse i samfundet.

KL – Kommunernes Landsforening er en interesse- og medlemsorganisation for samtlige 98 kommuner i Danmark. Formålet med foreningen er at varetage kommunernes fælles interesser. Desuden hjælper KL kommunerne med deres politiske og administrative opgaver.

Interesseret i onboarding?

Skab en god start for nyansatte.

Besøg temasiden Nøglen til en god start