arbejdsrelationer

Problematiske samarbejdsrelationer og stress

Tillid, troværdighed og anerkendelse er afgørende for at skabe en god arbejdsplads. Når medarbejderne har tillid til ledelsen - og omvendt - er der gode vilkår for at medarbejderne trives og engagerer sig. Omvendt gælder det også, at mistillid danner grobund for yderligere mistillid og stress.

Af Personaleweb 01/01/2009

Uretfærdighed skaber mere stress, mens medarbejderne til gengæld trives og præsterer mere, når de oplever retfærdighed. Retfærdighed fremmer tillid, og tillid har stor betydning for tilfredshed og engagement.

Hvis en arbejdsplads er præget af mistillid er det derfor nødvendigt først at gøre en indsats for at vende mistillid til tillid.

Årsager til mistillid

Tillid og troværdighed hænger sammen. Grunde til mistillid på arbejdspladsen kan være:

 • interessemodsætninger
 • forskellige kulturer i organisationen
 • styring og kontrol som ledelsesprincipper
 • uforudsigelighed, manglende information
 • fravær af anerkendelse af medarbejdernes indsats
 • usikker fremtid, fyringer
 • stort pres mod de ansatte eller arbejdspres

Årsager til tillid

Tillid fremmes af faktorer så som:

 • uddelegering, selvledelse, ansvar
 • flade hierarkier
 • råderum i arbejdets udførelse
 • fælles identitet og forståelse af arbejdspladsens værdier og mission
 • anerkendelse og værdsættelse

Tillid er vigtig for social kapital

Tillid, troværdighed og anerkendelse er centrale elementer i virksomhedens sociale kapital – et begreb som er kommet højt på opmærksomheds-dagsordenen inden for de seneste år. Social kapital beskriver interessante sammenhænge hvor arbejdsmiljø, produktivitet og kvalitet synes at gå op i en højere enhed. Risiko for stress og depression øges betragteligt jo lavere virksomhedens sociale kapital er. God social kapital synes især at være bestemt af tilliden i virksomheden.

Læs mere om stressfaktorer

Problematiske samarbejdsrelationer, stor arbejdsmængde og vold og traumatiske oplevelser er de belastningsfaktorer, der oftest optræder i anmeldelser af psykiske arbejdsskader til Arbejdstilsynet. Disse artikler sætter fokus på de mest almindelige stressfaktorer:

Om projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Artiklen er en del af projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab', hvor Personalepolitisk Forum har samlet viden om, erfaringer med og metoder til at opdage, forebygge og håndtere stress.

Læs også aftalerne om trivsel og sundhed for kommuner og regioner.

Kontakt vedrørende projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Preben Meier Pedersen, KL, pmp@kl.dk, 3370 3819

Henrik Carlsen, KTO, hc@kto.dk, 3347 0617

Nicolaj Krogh Jensen, Danske Regioner, nkj@regioner.dk, 3529 8327