aftaler om trivsel og sundhed

Aftaler om trivsel og sundhed

Her kan du hente de aftaler om sundhed og trivsel, som henholdsvis KL og Danske Regioner har indgået med KTO.

Af Personaleweb 28/07/2013
Danske Regioner,
KL,
KTO

KL og KTO har indgået 'Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne' og Danske Regioner og KTO har indgået 'Aftale om trivsel og sundhed'.

Begge aftaler skal skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen. De skal styrke grundlaget for henholdsvis kommunernes og regionernes forebyggelses- og fastholdelsesindsats. Og de skal skabe grundlag for at nedbringe sygefraværet.

Vejledninger til aftalerne om trivsel

Der er to vejledninger til kommunerne:

 

Vejledningerne fortæller, hvordan I overholder aftalerne om trivsel på arbejdspladsen.

LÆS OGSÅ evalueringen af aftalerne om trivsel og sundhed, som giver indblik i hvor langt kommunernes MED- og SU-udvalg er i arbejdet med at skabe endnu mere trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Kontakt vedrørende aftalerne om trivsel og sundhed

KL, kl@kl.dk, 3370 3370

KTO, kto@kto.dk, 3311 9700

Danske Regioner, regioner@regioner.dk, 3529 8100