stress

En vedvarende indsats

Et godt psykisk arbejdsmiljø er god medicin mod stress.

Af Personaleweb 02/06/2009
Danske Regioner,
KL,
KTO

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, har sammenfattet gevinsten ved at centrale betingelser i det psykiske arbejdsmiljø er opfyldt.

Positive konsekvenser for den enkelte af de seks guldkorn
positive_konsekvenser

Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø og stress er en proces

Nyere danske undersøgelser viser samstemmende, at arbejdet med psykisk arbejdsmiljø er komplekst. En enkelt måling eller et enkelt projekt gør det ikke alene. Det er nødvendigt med en vedvarende indsats og opmærksomhed. Overraskende nok er det ikke usædvanligt, at virksomhederne ikke er bevidste om, at grundig forberedelse ofte er det halve af arbejdet. Derfor starter de ofte hovedkulds og uden klare formål og handlingsplaner.

Læs også: Gør stress synligt


Men ting tager tid, og det gælder ikke mindst i forhold til psykiske arbejdsmiljø. Det bliver sjældent afklaret en gang for alle, men er nærmere en 'never ending story'.

Hvis indsatsen skal lykkes fordrer det gensidig tillid ledere og medarbejdere imellem. Mistillid til andres motiver lammer processen.

Andre indsamlede erfaringer fra de nyere forskningsprojekter:

  • Skab en professionel uenighedskultur. Lyt til brokkehoveder og tvivlere. Der er som regel en kerne af sandhed i det, de siger. Tillid og kritik er ikke hinandens modsætninger. Respektfuld uenighed skaber udvikling og plads til forskellighed.
  • Nej til kærlighed - ja til anerkendelse og respekt. Det er fællesskab om at udføre arbejdet, som skaber trivsel - ikke følelsesmæssig omklamring. Det er fagligheden som skal anerkendes på arbejdet. Personligheden skal respekteres.
  • Hvis vi bare kunne få lov til at passe vores arbejde. Det giver arbejdsglæde at udføre et godt stykke arbejde. Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø giver først rigtig mening og fremdrift, når det øger muligheden for at løse de daglige arbejdsopgaver.
  • Meningen med arbejdet skabes i fællesskabet. Fællesskabet om arbejdet er en stor del af meningen med at gå på arbejde. At miste meningen og fællesskabet er ødelæggende for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Andre pointer fra undersøgelserne:

  • Inddragelse og dialog er godt, men ikke nok
  • Spørgeskemaer sætter dagsordenen men løser ikke problemerne
  • Se manglerne i øjnene og dyrk mulighederne
  • Ingenting kommer af ingenting - Tænk arbejdsmiljøet som en nødvendig investering
Om projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Artiklen er en del af projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab', hvor Personalepolitisk Forum har samlet viden om, erfaringer med og metoder til at opdage, forebygge og håndtere stress.

Læs også aftalerne om trivsel og sundhed for kommuner og regioner.

Kontakt vedrørende projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Preben Meier Pedersen, KL, pmp@kl.dk, 3370 3819

Henrik Carlsen, KTO, hc@kto.dk, 3347 0617

Nicolaj Krogh Jensen, Danske Regioner, nkj@regioner.dk, 3529 8327