Podcast fra KP

Podcast om rehabilitering og mad og måltider

Den nye ”Hvidbog om rehabilitering” har fokus på livskvalitet og den enkelte persons livssituation. Men hvordan forvaltes det i praksis?

Af Irene Aya Schou 02/08/2023
Fremfærd

Med den nye hvidbog i rehabilitering er der kommet øget fokus på deltagelse, mestring og livskvalitet. Og på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Men hvad betyder det konkret for kommunernes arbejde og for medarbejderne? Det kan du høre om i en ny podcast lavet af KP, Københavns Professionshøjskole.

Rehabilitering i ældreplejen ændrer sig

Med i studiet er to eksperter fra Københavns Professionshøjskole: lektor og udviklingskonsulent Gry Segoli og lektor og ergoterapeut Birgitte Møller Stamp. Sidstnævnte var med i ekspertgruppen omkring 'Hvidbog i rehabilitering', der udkom i foråret 2022.

Gry og Birgitte fortæller om, hvordan rehabilitering ser ud i ældreplejen på baggrund af den nye hvidbog og med udgangspunkt i Fremfærd Sundhed og Ældre-projektet: ”Rehabilitering, mad og måltider” – hvor KP i samarbejde med KL, Ergoterapeutforeningen og tre kommuner undersøger potentialet for at videreudvikle rehabiliteringsindsatsen gennem selvhjulpenhed og styrkelse af de sociale relationer.

Tre kommuner eksperimenterer med mad og måltider

De tre kommuner, Tønder, Sønderborg og Hillerød, vil i projektet bruge måltidet som arena for rehabilitering og eksperimenterer bl.a. med spisefællesskaber, digital samspisning og lokale madværter.

LÆS OGSÅ: Måltidet skal løfte rehabilitering til nyt niveau

Den nye hvidbog i rehabilitering fra 2022 har en bredere forståelse af rehabilitering og et øget fokus på livskvalitet, det meningsfulde liv og den enkelte persons hele livssituation. Det betyder, at de fagprofessionelle skal arbejde endnu tættere på personen, og at opgaveløsningen må finde sted i en mere ligeværdig og samskabende relation. 

Værter på podcasten, der indgår i KP-serien Velfærdsprofeten, er Lotte Andersen og Stine Rahr Bruzelius.

LÆS OGSÅ: Rehabilitering kræver at vi deler vores magt

Billedtekst

Gry Segoli, lektor og udviklingskonsulent (tv), og lektor og ergoterapeut Birgitte Møller Stamp, begge fra Københavns Professionshøjskole, fortæller i podcasten om rehabiliteringens udvikling på ældreområdet set i lyset af to hvidbøger.

Link til podcast fra KP
podcast