Rehabilitering

Det tværfaglige rehabiliteringsmøde
Alle kommuner arbejder i dag med rehabilitering i hjemmeplejen. Men hvordan skaber man et møderum, hvori de faglige indsatser kan koordineres med udgangspunkt i borgernes mål?
Fremfærd Ældre har udviklet en model, og du kan læse om testkommunernes erfaringer her.