Rehabilitering

Det tværfaglige rehabiliteringsmøde
Alle kommuner arbejder i dag med rehabilitering i hjemmeplejen. Men hvordan skaber man et møderum, hvori de faglige indsatser kan koordineres med udgangspunkt i borgernes mål?
Fremfærd Ældre har udviklet en model, og du kan læse om testkommunernes erfaringer her.
Værktøj sætter fokus på de pårørende i rehabiliteringen
I Center for Kræft og Sundhed I Københavns Kommune sætter de særlig opmærksomhed de pårørende i rehabiliteringen af patienter. Her kan du blive inspireret af et oplæg og et værktøj, som centeret har lavet. Værktøjet kan bruges inden for alle former for kommunal rehabilitering.