Tre medarbejdere fortæller om deres arbejde med sikker sundhed for borgere med demens

Øget sundhed for demente og rivende udvikling af faglighed

Opdateret introprogram til nye medarbejdere og undervisning af fast personale har nedbragt antallet af urinvejsinfektioner markant.

Af Bettine Romme Andersen 13/11/2023
Fremfærd

Et fald på 69 procent i andelen af urinvejsinfektioner på plejeboligerne Center Vest i Holstebro.

Det er det helt konkrete resultat af, at plejecenteret deltager i projekt Sikker sundhed for borgere med demens, som Fremfærd Sundhed og Ældre står bag.

I projektet er der fokus på at forbedre praksis gennem systematik og prøvehandlinger. Og det virker.

- Fagligheden er i rivende udvikling lige nu på grund af det her projekt, siger plejeboligleder Lykke Dannemann Kjeldgaard.

Ny kultur og fastholdelse af udvikling

Center Vest er en ud af otte kommunale arbejdspladser, som i projektet arbejder med at afdække sundhedsfaglige problemer hos deres borgere med demens for derefter at afprøve indsatser, der kan skabe forbedringer og forebygge sygdom.

På Center Vest havde de til en start sat som mål at halvere antallet af urinvejsinfektioner (UVI) hos deres borgere med demens, og det mål er nu opfyldt.

Derfor har forbedringsgruppen, som består af plejehjemslederen, en sygeplejerske og en social- og sundhedsassistent, fået blod på tanden og ændrer nu målet, så antallet af UVI'er skal reduceres til 75 procent fra deres baseline, som lød på 12 urinvejsinfektioner i en seks måneders periode.

- Vi oplever, at medarbejderne er med os og efterlever de aftaler, vi har lavet, så nu er vi i en fastholdelsesfase, hvor vi har fokus på at fastholde den gode udvikling og kultur, vi har skabt, fortæller sygeplejerske Camilla Hansen, da de mødes til vidensdag med de øvrige kommunale arbejdspladser en grå dag i november.

Nyt introprogram og intern undervisning

Hvad har de så gjort for at skabe forbedringen?

De har blandt andet ændret procedure, så halehåndklædet ryger til vask hver gang efter brug, og de vasker beboerne forneden ved hvert bleskift med vaskecreme.

Derudover har de opdateret deres introduktionsprogram til nye medarbejdere, hvor det blandt andet er et krav at se nogle procedure-videoer inden for den første uge. Og det har givet pote.

- Vi har haft vores nyansatte afløser, en social- og sundhedshjælper, igennem introprogrammet, og hun fortæller, at hun aldrig før er blevet klædt så godt på til et nyt job eller arbejdsplads, siger social- og sundhedsassistent Pia Gram.

Derfor har lederen besluttet, at alle fastansatte også skal igennem programmet.

- Det er gået op for os, at sidemandsoplæring selvfølgelig er rigtig godt, men at vi kommer til at give vores dårlige vaner videre. Derfor skal alle - også de fastansatte - have den her undervisning, siger lederen.

Ændringer i triagen

Som en del af forbedringsarbejdet har Center Vest også lavet nye tiltag i triagen. De er blandt andet begyndt at tale mere om adfærdsændringer hos beboerne og dokumentere ændringer i et skema til observationer.

De har desuden indført nye overskrifter i journalnotater som blikfang.

- Vi har lavet overskrifterne Triage-rød og Triage-gul, som skal fange øjet, så personale faktisk får læst det, siger leder Lykke Dannemann Kjeldgaard. Og det gør en forskel.

- Vores arbejde med triagen er virkelig noget, der rykker vores faglighed, og vi tager flere ting i opløbet nu, siger sygeplejerske Camilla Hansen.

En del medarbejdere har i forløbet også ønsket at få genopfrisket, hvornår man triagerer rød, gul og grøn, så det er der lavet et undervisningsforløb i.

Fokus på kateterpleje

Center Vest har for at gøre forbedringsarbejdet lidt sjovt udviklet Tip en 13'er om urinvejsinfektion.

Spørgeskemaet har været med til at afdække nogle huller i viden hos medarbejderne, som de har kunnet arbejde med efterfølgende og lave prøvehandlinger på.

Den sjove tilgang har vist sig så god, at de nu har udviklet en ny Tip en 13'er, som har fokus på kateter-hygiejne.

Og for at få så mange medarbejdere til at svare på de 13 spørgsmål som muligt, har de lokket med chokolade. En metode, de kan anbefale, når man skal have sine kollegers viden i spil.

- Vi er så glade og stolte over vores resultater, og det har givet os alle et fagligt løft, og vi er slet ikke færdige endnu, slutter social- og sundhedsassistent Pia Gram.

LÆS mere om Tip en 13'er: Demens og sundhed: Hvad ved du om urinvejsinfektion?

Billedtekst

Social- og sundhedsassistent Pia Gram (th), plejeboligleder Lykke Dannemann Kjeldgaard (i midten) og sygeplejerske Camilla Hansen (tv).

Om projekt Sikker sundhed for borgere med demens

Projektet ønsker at styrke de sundhedsfaglige kompetencer hos medarbejdere på plejecentre.

Det skal ske ved at arbejde målrettet med arbejdsgange og redskaber til at forbedre både sundhed og patientsikkerhed.

Leder og medarbejder-teams fra fem kommuner deltager og afdækker et sundhedsfagligt problem hos borgerne og herefter identificerer relevante indsatser til at skabe forbedringer og forebyggelse.

Det er Fremfærd Sundhed og Ældre, der står bag projektet, som udføres sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Nationalt Videnscenter for Demens.