Inddragelse i måltidet øger ældres livskvalitet

Et eksperiment med morgenmadsklubber i plejeboliger viser øget funktionsevne og stigende livskvalitet hos de ældre beboere.

Af Sine Molbæk-Steensig 12/06/2023
Fremfærd

- Vi kan simpelthen se, at funktionsevnen stiger signifikant hos de borgere, der er med i morgenmadsklubberne.

Det fortæller lektor Lise Justesen fra Ernærings- og Sundhedsuddannelsen på Københavns Professionshøjskole i denne video.

Hun har deltaget i et projekt, der har set på værtskabelige måltider i plejeboliger, og hvordan beboere – både med og uden demens – kan inddrages i mad og måltider og derigennem genlære at være sociale, bidrage til fællesskabet, være værter ved et måltid og skabe relationer til hinanden og personalet.

Store gevinster at hente

Der er ikke stor tradition for at bruge måltidet som en del af rehabiliteringen, og det er en skam, mener Lise Justesen, for der er store gevinster at hente.

Der er nemlig sammenhæng mellem ældre borgeres funktionsevne, appetit og livskvalitet. Mange ældre borgere er underernærede, og deltagelse i at planlægge, tilberede og være vært for måltider giver ikke bare appetit, men aktiverer ofte også skjulte ressourcer.

Læs også: Måltidet skal løfte rehabilitering til nyt niveau

Borgere med demens, som normalt ikke kommunikerer særlig meget, begynder pludseligt at udtrykke ønsker og sætte ord på ting. De genlærer mistede kompetencer, men lærer også nyt, fortæller hun.

Nonverbale hverdagsritualer som fx at skåle kan i den grad involvere mennesker, der lever med demens

Lise Justesen, lektor

Livskvalitet og bedre kendskab

- Vi kan også se, at det er meget meget meningsfuldt for beboerne at være i morgenmadsklub og være del af noget, der er større end en selv, fortæller Lise Justesen.

På den måde kommer måltidet og fællesskabet til at danne ramme om livskvalitet og sociale relationer. Forsøget med morgenmadsklubber er også meningsfulde for personalet, som får mulighed for at lære beboerne at kende på en helt anden måde.

NYT projekt: Tre kommuner bruger måltidet som arena for rehabilitering

At mad og måltider ikke kun handler om ernæring og overlevelse men også om livskvalitet, om fællesskaber, nydelse, mestring og meget andet, mener man også i Fremfærd Sundhed og Ældre.

Her deltager tre kommuner i projekt ”Rehabilitering 2.0”, der skal videreudvikle rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet med udgangspunkt i mad og måltider

Projektet tager udgangspunkt i den nye hvidbog om rehabilitering og vil undersøge potentialet for at videreudvikle rehabiliteringsindsatsen inden for tre områder:

  1. At understøtte digitale kompetencer hos borgeren for at fremme selvhjulpenhed i relation til mad og måltider
     
  2. At samtænke eksisterende fokus på selvhjulpenhed og ernæring med fokus på at styrke sociale relationer og livskvalitet for fx at forebygge ensomhed
     
  3. At iværksætte aktivitetstræning i hverdagen, som kan have synergieffekt til selvhjulpenhed i forhold til mad og måltider

Læs mere

Kort om forskningsprojektet

Forskningsprojektet Operation Morgenduft blev sat i værk i efteråret 2018 med det formål at undersøge, hvordan beboere i plejeboliger kan inddrages i måltider og derigennem få bedre livskvalitet og flere funktionsevner. Det er blevet gennemført på plejeboligerne i Kastanjehaven på Frederiksberg.

Fem principper for det dynamiske måltidsværtskab:

Fællesskab
At skabe fællesskaber med fælles mål, gensidig anerkendelse af forskelligheder og brugen af ritualer.

Dynamiske samtaler
At berige samtalen omkring bordet, så den kan handle om nutid, fortid og fremtid.

Madpraksis
At understøtte individet gennem samtale om madpraksis, overdragelse af initiativ, forholde sig til valg og at tage beslutninger.

Værtsskab
At fremme værtskaber som styringsredskaber og ved at overdrage værtskaber i måltidet.

Maden
At maden er veltilberedt og smager godt.