Om projekt 'Fagligheder på beskæftigelsesområdet

'Fagligheder på beskæftigelsesområdet' afdækker seks faglige profiler og en række basiskompetencer og uddannelsestilbud, som man kan lade sig inspirere af, når man arbejder med kompetenceudvikling på beskæftigelsesområdet.

Af Fremfærd 14/03/2018

Baggrunden for projektet er rækken af reformer på beskæftigelsesområdet, som hver gang stiller nye krav til medarbejdere og ledere, der i forvejen arbejder på et særdeles komplekst område med mange målgrupper og behov hos den enkelte borger.

Reformerne har haft fokus på forskellige ting og har krævet forskellige kompetencer af medarbejdere og ledere. Meget få steder har man haft et samlet overblik over de krav, som disse forandringer stiller til medarbejdernes fagligheder og kompetencer, og dermed mangler der et fælles grundlag for at arbejde strategisk med kompetenceudvikling i det enkelte jobcenter.

Formålet med projektet er således at afdække, hvilke fagligheder og kompetencebehov, der er brug for nu og i et fremtidigt perspektiv. Dertil kommer en afdækning af, hvilke eksisterende uddannelsestilbud, der understøtter disse fagligheder samt udvikling og formidling af nye ønsker til kompetencegivende uddannelser og kurser.

Kontakt: 

Lars Brandstrup Nielsen, fagkonsulent, HK Kommunal, lars.brandstrup.nielsen@hk.dk

Mette Laurberg Jensen, konsulent, Dansk Socialrådgiverforening, mlj@socialraadgiverne.dk

Kristine Wiberg Plougsgaard, chefkonsulent, KL, krwp@kl.dk

 

Download rapporter fra 'Fagligheder på beskæftigelsesområdet'

Projektet har fået lavet to rapporter:

  1. Fase 1 og 2 - afdækning af området, uddannelsestilbud og kompetencer, der efterspørges.
  2. Fase 3: En sammenstilling af, hvilke kompetencer og krav, der er i spil. En række anbefalinger til at arbejde med kompetencebehov og uddannelses- og kursusmuligheder. 

Du kan downloade begge rapporter herunder.