bramming spark

MED-udvalg efter SPARK-forløb: Nu går vi i samme retning

Center for Socialpsykiatri i Esbjerg Kommune har arbejdet med at gøre lokal-MED til et sted med engagement, tillid og klare roller. Kom med til en workshop i Bramming.

Af Irene Aya Schou 06/09/2021

- Vi skal lave det, der hedder en positionslinje. I skal nu tænke tilbage på dengang, da I besluttede at søge SPARK og på, hvor I er nu i forhold til jeres forandringsønske. Altså det, I gerne vil opnå. 

SPARK-konsulent Mille Trøst Simonsen guider 14 kvinder ind på en lige linje. De placerer sig på linjen efter, hvordan de netop har evalueret deres udvikling i det SPARK-forløb, de har været igennem, på en skala fra 1 til 10.

- Nu vender I jer om og taler med de to-tre nærmeste. I skal tale om, hvilket tal I står på, og hvorfor I står netop der, siger Mille Trøst Simonsen.

LÆS MERE om positionsøvelsen

11 tilbud i tre byer

Vi er i Bramming i Vestjylland. Det er fredag formiddag. De 14 fremmødte er alle ledere og medarbejderrepræsentanter i det lokale MED på Center for Socialpsykiatri i Esbjerg.

Center for Socialpsykiatri i Esbjerg er en arbejdsplads med 225 medarbejdere fordelt på 11 centre/tilbud og med hjemsted i tre forskellige byer. Selvom kerneopgaven for alle er at støtte psykisk sårbare voksne til en bedre hverdag, er tilbuddene og arbejdsmetoderne i de 11 tilbud meget forskellige.

Derfor er det en kunst at få repræsentanter fra en så sammensat organisation til at blive det lokomotiv for gode dialoger og proaktive handlinger - som det var tænkt. Det ville MED-udvalget gerne have SPARK's hjælp til.

Hvad er SPARK?

SPARK er en forkortelse for Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne og er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening (KL) og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet. I praksis er SPARK et team af arbejdsmiljøkonsulenter, som kommunale arbejdspladser gratis kan søge hjælp og vejledning hos i spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø. 

- Vi er to fusionerede organisationer med hver sit lokal-MED. Vi søgte SPARK for at få skabt en fælles kultur og en fælles retning. Denne proces har gjort, at vi kender hinanden bedre, og at der er højere til loftet. Det er mere legalt nu at være fagligt uenig, fordi vi kender rammerne, siger Lone Stengaard, der er centerchef i Center for Socialpsykiatri i Esbjerg.

Bedre dagsordener til MED-møder

Denne fredag morgen i august er der bogstaveligt talt højt til loftet i lokalerne kaldet 'Torvet' i Center for Socialpsykiatri i Bramming. I tre timer skal de fremmødte MED-repræsentanter evaluere SPARK-forløbet, forankre ny viden og læring samt beslutte deres næste skridt.

Undervejs i SPARK-forløbet, der startede tilbage i sommeren 2020 og har strakt sig over fem møder, har ledere og medarbejdere bl.a. arbejdet med at skabe klare og relevante dagsordener og styrke mødeforberedelsen ved at lave et MED-årshjul.

De har også diskuteret centrale MED-begreber som medindflydelse, medbestemmelse og involvering og stillet sig selv spørgsmålet: Hvad skal vi bruge MED til, og hvordan gør vi os synlige over for kollegerne?

Manglende synlighed er en stor udfordring

En central udfordring for mange MED-udvalg er netop, hvordan de får baglandet med, så MED-udvalget ikke bliver en “hemmelig loge”. Spørgsmålet omkring synlighed frustrerer da også Sanne Hallum, der er uddannet socialpædagog.

-  Det kunne være sjovt at lave en video til kollegerne omkring, hvem vi er. En video, hvor kollegerne holder p-møde eller spiser frokost, og hvor vi i MED gør alt for at få deres opmærksomhed. Vi puster serpentiner i hovedet på dem og kommer ind med store bannere, men ingen ser os, siger Sanne Hallum, der er én af TR'erne for socialpædagogerne.

LÆS OGSÅ: Fem værktøjer til bedre MED-samarbejde

Forløbet fortalt gennem billeder

Det er blevet tid til kaffe og morgenbrød. Mens maden fordøjes, gennemgår SPARK-konsulent Kåre Spliid, der ligeledes faciliterer møderne, hele forløbet på en gigantisk planche.

- Vi har været i gang med saks, lim og den store tusch og har lavet denne 'forløbs-frise'. En del af første møde gik med at udforske jeres problemstillinger og indkredse forandringsønsket. Hvad er det I gerne vil med forløbet? Ved andet møde var der især fokus på at prioritere de indsatser, I ville gå videre med, siger Kåre Spliid. 

Efter fremlæggelsen er det tid til bordrefleksioner. Hvilke tiltag og indsatser har MED-udvalget arbejdet med mellem SPARK-møderne? Hvilket tiltag har virket særligt godt? Og hvilket har virket mindre godt? 

På skift går ledere og medarbejdere op til 'forløbs-frisen' og sætter glade og sure smileys på.

Holde MED på strategisk niveau

For Syrén Fyhring Mortensen, leder af ETAC Rehabiliteringscenter, der er en selvejende institution under Center for Socialpsykiatri, har forløbet givet en ny 'vi-kultur'.

- Vi har en anden forståelse af hinandens tilbud, dialogen og dynamikken er anderledes, og vi formår i højere grad at holde MED på et strategisk niveau. Vi har fået retning på. Nu mangler vi at få MED-temaerne implementeret i de forskellige lokale tilbud. Der skal handling på, så de gode initiativer ikke rulles tilbage, siger Syrén Fyhring Mortensen.  

Borgerne skal behandles ens

Der arbejdes videre i grupper. SPARK-konsulent Mille Trøst Simonsen har hængt tre plancher op forskellige steder i lokalet med overskrifterne: 1. Læring. 2. Nye planer og mål og 3. Fastholdelse. Grupperne går rundt mellem de tre plancher og hænger svar op på post it's.

På planchen med Læring og ved spørgsmålet om, hvad der virker, står der bl.a. på en post it: At få redskaber til at skabe en ny ramme for et fælles MED, dialoger om, hvor vi skal hen, datoer for lokal-MED møder halvandet år frem.

- Vi har fået en større forståelse for hinandens arbejdsopgaver og en større gennemsigtighed i, hvorfor beslutninger træffes. Det er vigtigt, at man som borger og som medarbejder bliver behandlet ens i alle afdelinger, og at det er de samme regler, der gælder overalt, siger Lone Stengaard, centerchef i Center for Socialpsykiatri i Esbjerg.

Metode: Hvem har ansvaret for hvad

Vi nærmer os en afslutning. Inden deltagerne slippes helt fri, venter dog endnu en gruppeopgave. En stor planche smides på hvert bord. Det er en såkaldt IGLO-handlingsplan, der gør det klart, hvad de enkelte dele af arbejdspladsen kan bidrage med ind i effektueringen af de konkrete planer, som MED-udvalget vil arbejde videre med.

Planchen er delt ind i felter: Hvad gør det enkelte individ? Hvad gør ledelsen? Hvad gør lokal-MED? Og hvad gør de såkaldte 'broer', som er TRIO-lignende enheder på de lokale tilbud? 

Selvom den mentale træthed er ved at melde sig, er det netop øvelser som disse, der gør SPARK-forløbet værdifuldt, mener TR Sanne Hallum.

- Det har virket, at SPARK har faciliteret forløbet og haft forventninger til os. Vi har skullet lave konkrete aftaler om: Hvem gør hvad hvornår. Det er godt for os, for vi er gode til at snakke, så det ender ofte med mere snak end handling, siger hun. 

Mulighed for opfølgende besøg

Det er tid til at sige farvel.

- Hvordan var det at arbejde med denne model? Har I noget konkret, I kan gå videre med, spørger SPARK-konsulent Mille Trøst Simonsen.

Der nikkes ved bordene. Ved et bord har de snakket om at lave en halv temadag for 'broerne' for at få talt igennem, hvad 'broernes' rolle er og inspirere hinanden. 

Kort om 'broerne'

‘Broerne’ er et bindeled mellem lokal MED og de enkelte afdelinger. Det er en trio-lignende konstellation, uden at den nødvendigvis behøver at bestå af leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. 

SPARK-konsulenterne forklarer, at der er mulighed for at få et opfølgende møde med SPARK efter et halvt år. Den mulighed kan lokal-MED drøfte på næste møde. 

- Vi udvider bare MED-mødet næste gang fra klokken 12-22, så vi kan nå det hele, siger centerchef Lone Stengaard og høster dagens største grin, inden de 14 ledere og medarbejdere tager afsked med hinanden og for en stund forsvinder i alle retninger.  

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

SPARK har altid åbent for ansøgninger

Se, hvordan jeres MED-udvalg eller TRIO ansøger om et forløb med en af SPARKs konsulenter. 

Sådan søger I

Gå direkte til ansøgningsskemaet

Mød tre af deltagerne

Sanne Hallum, TR for socialpædagogerne

Syrén Fyhring Mortensen, leder af ETAC Rehabiliteringscenter

Lone Stengaard, chef for Center for Socialpsykiatri i Esbjerg

SPARK menu