Råd 8

Konfliktløsning: Fortæl borgerne, hvad I kan hjælpe med

Gør det tydeligt, hvad I kan hjælpe med, og hvad borgernes muligheder er. Afstem gerne forventningerne forinden via f.eks. telefon, brev eller web.

Af Fremfærd 24/01/2017

Sådan gør du:

Sagsbehandleren kan:

  • afstemme forventninger med borgeren inden mødet ved at fortælle ’hvad vi kan hjælpe med, og hvad mødet handler om’.
  • tale og skrive i et let sprog og benytte tavle og tegninger ved møder med borgere

Alle medarbejdere kan:

  • opnå forståelse for, hvem der er i huset, og hvad de selv og kollegaerne kan hjælpe borgerne med
  • søge at hjælpe borgeren, f.eks. ved at vise borgeren hen til rette sted eller person
  • vise borgeren, at de gør alt for at hjælpe. F.eks. når en borger kommer uanmeldt og vil snakke med sin sagsbehandler, viser betjentene i København, at de lytter til borgeren ved at gå ind og tjekke op på sagsbehandlerens kalender, selvom betjenten ved, at sagsbehandleren ikke er ledig

Jeg oplever tit på møder med forældre, at de vil tale om, hvorvidt deres barn skal være anbragt eller ej, selvom mødet handler om noget andet. Derfor fortæller jeg allerede i telefonen inden mødet, hvad mødet handler om, så vi får afstemt vores forventninger.

Sagsbehandler, København

Gå videre til råd nr. 9: Smil til borgerne og aflæs deres humør

Læs: Sådan skaber I selv forbedringer i borgermodtagelsen

Gå til forsiden: Få overblikket over hele projektet