Senkarriere samtaler

Tag fælles ansvar for den sene fase i arbejdslivet - tag samtalen

Her har I et digitalt værktøj til at holde den gode senkarrieresamtale og dermed skabe grundlag for et langtidsholdbart arbejdsliv.

Af Bettine Romme Andersen 27/10/2023
AC,
KL

Der er i den grad brug for de erfarne og dygtige seniorer i kommunerne. De bidrager med viden, kompetencer og erfaring til gavn for både kolleger og borgere.

Derfor er det vigtigt at få taget snakken om den sene del af karrieren med seniormedarbejderne for at fastholde dem og deres viden på arbejdspladsen.

Senkarriere-samtalen

AC-fagforeningerne og KL har sammen udviklet et nyt digitalt værktøj til afholdelse af seniorsamtalen målrettet akademikere, men kan sagtens bruges af andre faggrupper også. Værktøjet er forskningsbaseret og bygger på en af de mest udbredte modeller indenfor positiv psykologi – PERMA.

Værktøjet kommer 360 grader rundt om seniormedarbejderens situation her og nu og sikrer refleksion over fire vigtige temaer: Job og udvikling, Kolleger, Ledelse og Balance.

En fokuseret samtale om den sene karriere er vigtig at prioritere, fordi den er med til at skabe motivation, trivsel og arbejdsglæde blandt de erfarne medarbejdere. Den hjælper også med at bringe seniorens styrker og kompetencer i spil og tænke i løsningsforslag, så medarbejderne får lyst til og mulighed for til at blive længere.

Værktøj består af tre dele:

  • En guide til ledere inklusive skema til udviklingsplan og forslag til mailtekst til indkaldelse af seniormedarbejder
     
  • En digital spørgeramme til medarbejderen
     
  • En digital spørgeramme til lederen (link ligger inden i guiden)

Samtaleværktøjet er udarbejdet i samarbejde mellem KL og AC-fagforeningerne, med IDA og FAOD i spidsen, og er testet i fem kommuner med gode resultater.

Den digitale spørgeramme til medarbejdere

Husk, at læse introduktionen grundigt, inden du går i gang med spørgerammen.

Er du leder? Start her

Lederguide til senkarriere-samtalen inklusive link til den digitale spørgeramme samt skema til udviklingsplan. HUSK at læse introduktionen grundigt.

 

Skab en god samtale

På denne side får I hjælp til at gennemføre en god og konstruktiv samtale om den sene karriere.

Værktøjet består af:

Leder og medarbejder udfylder hver sit skema og mødes til en samtale, som lederen indkalder til.

Formålet med samtalen er at få en dialog om medarbejderens ønsker til det videre arbejdsliv.

Til slut i samtalen kan I udarbejde en plan med de konkrete initiativer og tiltag, som blev drøfte og aftalt.

Værktøjet er udarbejdet i samarbejde mellem AC-fagforeningerne og KL.

Få flere værktøjer til seniorindsatsen

En styrket seniorindsats er en prioriteret dagsorden.

Derfor har KL og Forhandlingsfællesskabet dannet et partnerskab med 43 kommuner kaldet Seniorpartnerskabet for at give flere seniorer lyst til og mulighed for at blive længere tid på arbejdsmarkedet.

Partnerskabet har udviklet fire værktøjer, der skal hjælpe MED-udvalg, lokale arbejdspladser og den enkelte medarbejder til et godt og langt arbejdsliv.

Find værktøjerne på Seniorpartnerskabets side