Senkarriere samtaler

Tag fælles ansvar for den sene fase i arbejdslivet - tag samtalen

Her har I et digitalt værktøj til at holde den gode senkarrieresamtale og dermed skabe grundlag for et langtidsholdbart arbejdsliv.

Af Bettine Romme Andersen 12/09/2023
AC,
KL

Der er i den grad brug for de erfarne og dygtige seniorer i kommunerne. De bidrager med viden, kompetencer og erfaring til gavn for både kolleger og borgere.

Derfor er det vigtigt at få taget snakken om den sene del af karrieren med seniormedarbejderne for at fastholde dem og deres viden på arbejdspladsen.

En fokuseret samtale om den sene karriere er nemlig med til at skabe motivation, trivsel og arbejdsglæde blandt de erfarne medarbejdere. Den hjælper også med at bringe seniorens styrker og kompetencer i spil og tænke i løsningsforslag, så medarbejderne får lyst til og mulighed for til at blive længere.

Senkarriere-samtalen

AC-fagforeningerne og KL har sammen udviklet et digitalt værktøj til afholdelse af seniorsamtalen. Værktøjet er forskningsbaseret og bygger på en af de mest udbredte modeller indenfor positiv psykologi – PERMA.

Værktøjet kommer 360 grader rundt om seniormedarbejderens situation her og nu og sikrer refleksion over fire vigtige temaer: Job og udvikling, Kolleger, Ledelse og Balance.

Værktøj består af tre dele:

  • En guide til ledere inklusive skema til udviklingsplan og forslag til mailtekst til indkaldelse af seniormedarbejder
     
  • En digital spørgeramme til medarbejderen
     
  • En digital spørgeramme til lederen

Samtaleværktøjet er udarbejdet i samarbejde mellem KL og AC-fagforeningerne, med IDA og FAOD i spidsen, og er testet i fem kommuner med gode resultater.

Den digitale spørgeramme til medarbejdere

Husk at læs introduktionen grundigt, inden du går i gang.

Er du leder? Start her

Lederguide til senkarriere-samtalen inklusive den digitale spørgeramme og skema til udviklingsplan. HUSK at læse introduktionen grundigt.

 

Skab en god samtale

På denne side får I hjælp til at gennemføre en god og konstruktiv samtale om den sene karriere.

Værktøjet består af en guide til ledere med et skema til en udviklingsplan samt to digitale spørgerammer - en til leder og en til medarbejder.

Leder og medarbejder udfylder hver sit skema og mødes til en samtale, som lederen indkalder til.

Formålet med samtalen er at få en dialog om medarbejderens ønsker til det videre arbejdsliv.

Til slut i samtalen kan I udarbejde en plan med de konkrete initiativer og tiltag, som blev drøfte og aftalt.

Værktøjet er udarbejdet i samarbejde mellem AC-fagforeningerne og KL.