Senkarriere samtaler

Reflekter over din jobsituation og ønsker for fremtiden

Det digitale samtaleværktøj giver dig som medarbejder mulighed for at tænke over, hvad du ønsker dig i den sene del af din karriere.

Af Bettine Romme Andersen 12/09/2023
AC,
KL

Trives du i jobbet? Er dine opgaver meningsfulde? Har du indflydelse? Og bruger du dine kompetencer rigtigt?

Det er nogle af de spørgsmål, du kommer til at reflektere over i det digitale værktøj.

Formålet med spørgsmålene er, at du får reflekteret bredt over dit nuværende arbejdsliv, men også tænkt over hvad du kunne ønske dig for den sene fase af dit arbejdsliv.

Forberedelse til samtalen

Det digitale værktøj fungerer som forberedelse til senkarriere-samtalen, som du skal afholde med din leder - og som din leder indkalder til.

Værktøjet er grundigt og kommer rundt om mange aspekter. Derfor bør du sætte god tid af til din besvarelse. Vi anbefaler en time - og være obs på, at hvis du lukker fanen i browseren eller slukker computeren, er du nødt til at starte forfra.

Din leder har også forberedt sig til samtalen ud fra en digital spørgeramme, som ser lidt anderledes ud end din.

Hvor din spørgeramme er udførlig og kommer ned i detaljerne, fordi du som medarbejder ofte har brug for at overveje mange aspekter, er din leders spørgeramme kortere og sikrer et godt overblik over alle emner og hovedspørgsmål, der kan komme op til samtalen.

Dog kommer I begge igennem de samme fire hovedtemaer:

  • Job og udvikling
  • Kolleger
  • Ledelse
  • Balance

Samtaleværktøjet er målrettet akademikere og udarbejdet i samarbejde mellem AC-fagforeningerne og KL.

Den digitale spørgeramme til medarbejdere

Husk, at læse introduktionen grundigt, inden du går i gang med spørgerammen.

Skab en god samtale

På denne side får I hjælp til at gennemføre en god og konstruktiv samtale om den sene karriere.

Værktøjet består af:

Leder og medarbejder udfylder hver sit skema og mødes til en samtale, som lederen indkalder til.

Formålet med samtalen er at få en dialog om medarbejderens ønsker til det videre arbejdsliv.

Til slut i samtalen kan I udarbejde en plan med de konkrete initiativer og tiltag, som blev drøfte og aftalt.

Værktøjet er udarbejdet i samarbejde mellem AC-fagforeningerne og KL.