Top banner
Skab en god samtale

På denne side får I hjælp til at gennemføre en god og konstruktiv samtale om den sene karriere.

Værktøjet består af:

Leder og medarbejder udfylder hver sit skema og mødes til en samtale, som lederen indkalder til.

Formålet med samtalen er at få en dialog om medarbejderens ønsker til det videre arbejdsliv.

Til slut i samtalen kan I udarbejde en plan med de konkrete initiativer og tiltag, som blev drøfte og aftalt.

Værktøjet er udarbejdet i samarbejde mellem AC-fagforeningerne og KL.

Vejledning til rammeaftale om Seniorpolitik

Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 har KL og Forhandlingsfælleskabet aftalt, at der er brug for en fornyet og styrket seniorpolitisk indsats.

Udgangspunktet for den styrkede seniorindsats er dialog mellem leder og medarbejder.

Denne vejledning er en opdatering af aftalen.

 

Flere værktøjer til seniorindsatsen

De kommunale parter KL og Forhandlingsfællesskabet har sammen med 43 kommuner i Seniorpartnerskabet udviklet fire værktøjer til seniorindsatsen.

Find dem her